Slovenci smo nad povprečjem Evropske unije glede na starost, pri kateri mladi zapustijo gospodinjstvo staršev

Ob končanem šolanju je želja mnogih čim prej zapustiti domače gospodinjstvo ter si ustvariti svoj dom. Za to pa je potrebna zaposlitev. Jamstvo za mlade je ukrep, ki omogoča prvo zaposlitev mladih, pri katerem je Slovenija dokaj uspešna. Kljub temu mladi ostajajo doma.

 

Slovenci smo nad povprečjem Evropske unije glede na starost, pri kateri mladi zapustijo gospodinjstvo staršev. V vseh državah je trend, da se mlade ženske v povprečju izselijo iz starševskega gospodinjstva prej kot mladi moški. Najdlje doma živijo na Hrvaškem, na Slovaškem in v Italiji. Najprej se osamosvojijo mladi na Švedskem, v Luksemburgu in na Danskem.

Prva zaposlitev, šolanje ali vajeništvo oziroma pripravništvo v Sloveniji kar dostopni

Slovenija pa je med bolj uspešnimi državami EU glede deleža mladih, ki niso ne v izobraževanju, ne v zaposlitvi. Ukrep Jamstva za mlade, ki spodbuja zaposlovanje mladih, je za Evropo ključen, saj je zaveza vseh držav članic, da mlajšim od 30 let v štirih mesecih od dne, ko postanejo brezposelni ali ko končajo izobraževanje, zagotovijo kakovostno ponudbo za:

  • zaposlitev
  • nadaljnje šolanje
  • vajeništvo
  • pripravništvo oz. delovno prakso

Moja pot od prve zaposlitve do danes

Sama sem svojo poklicno pot po dolgoletnem delu prek študentskega servisa uradno začela v Belgiji. V letu, ko je Slovenija postala članica EU, sem najprej odgovarjala na vprašanja državljanov v info centru Europe direct, nato sem čez leto dni začela delati kot prevajalka na Svetu EU. V naslednjih letih sem zaposlitev zamenjala še nekajkrat in si pridobila izkušnje tudi iz kabineta predsednika Evropske komisije, z oddelka za stike z javnostmi ter v službi za obiskovalce Sveta EU. Oktobra 2021 so pretekla tri leta, odkar sem se vrnila v Slovenijo, kjer nadaljujem svojo pot.

Vir: Mojca Erjavec