Skupni poziv Koroške gospodarske zbornice in iniciative HOČ’MO CESTO! Svetu Koroške regije

Danes smo v iniciativi HOČ’MO CESTO! skupaj s Koroško gospodarsko zbornico naslovili poziv Svetu Koroške regije po nujnosti sklica Odbora za izgradnjo 3. razvojne osi. Ob zadnjih novicah, da se časovnica izgradnje 3. razvojne osi zopet zamika, kar posledično pomeni tudi zamik realizacije pomembnega projekta za našo regijo, smo v iniciativi HOČ’MO CESTO! kot tudi v Koroški gospodarski zbornici zelo zaskrbljeni.

 

Koroško gospodarstvo je izrazito izvozno naravnano in se vsakodnevno srečuje s problematiko cestne infrastrukture. Samo iz enega izmed največjih podjetij na Koroškem letno odpelje preko 9.000 tovornih vozil. Infrastruktura je osnovni pogoj za razvoj naše regije in nadaljnja vlaganja.

Čas izgradnje hitre ceste na Koroško pa je ključnega pomena, saj so od te prometnice odvisne naložbe za prihodnji razvoj koroškega gospodarstva. S kritičnimi cestnimi povezavami se vsakodnevno soočajo vsi prebivalci naše regije, kar pospešuje odtok zlasti mladih v osrednji, razvitejši, del države in žal tudi preko meje. Dotrajane in slabo pretočne ceste povečujejo možnosti prometnih nesreč ter zmanjšujejo kvalitetno mobilnost prebivalstva tako znotraj, kot tudi izven regije.

Zadnje novice o zamikih smo prejeli preko medijev. Zato Svetu koroške regije predlagamo, da v najkrajšem času skliče Odbor za izgradnjo 3. razvojne osi, v katerem sodelujejo tudi predstavniki iniciative HOČ`MO CESTO ter gospodarstva. S takšnim sodelovanjem smo v preteklosti že dosegali pomembne premike pri projektu 3. razvojne osi.

Zahvaljujemo se za vaš trud in aktivnosti, da bi postal najpomembnejši infrastrukturni projekt regije čimprej realnost.

Iniciativa HOČ’MO CESTO! in Koroška gospodarska zbornica