Skupina GEN-I je poslovala izjemno uspešna v prvi polovici leta 2020, vedno bolj priljubljeni tudi na Koroškem

Skupina GEN-I je v prvih šestih mesecih leta 2020 poslovala uspešno in nad pričakovanji, so sporočili iz Skupine GEN-I. V prvem polletju je presegla planirani EBIT za skoraj 20 odstotkov, prodala za 65 TWh električne energije in plina, prodajo sončnih elektrarn za samooskrbo pa povečala za več kot 50 % glede na isto obdobje v letu 2019. Ob tem je hkrati izdala še za 25 milijonov evrov komercialnih zapisov in s tem dodatno okrepila svojo finančno pozicijo. »Uspešnost GEN-I je bila prepoznana tudi pri investitorjih, ki so svoje zaupanje potrdili z občutnim presežkom vpisa nove izdaje komercialnih zapisov v višini več kot 40 mio EUR,« je poudaril dr. Robert Golob, predsednik uprave GEN-I.

 

GEN-I: Skupina GEN-I je pričakala krizo v zelo dobri finančni kondiciji; nizko zadolžena, portfeljsko diverzificirana in s poslovnim modelom, ki dopušča fleksibilnost in hitro odzivnost. Prvo polletje leta 2020 je GEN-I končal pri 11,1 mio EUR EBIT. Tako je za 20 % presegel leta 2019 sprejeti zastavljeni plan.

Investitorji so z več kot 40 mio EUR vpisa nove izdaje komercialnih zapisov izkazali zaupanje v skupino GEN-I. Ker pa že tako dobra likvidnostna pozicija ni potrebovala takšnega obsega, se je izdaja kot načrtovano, zaključila pri 25 mio EUR.

Skupina je do konca junija 2020 prodala za 65 TWh električne energije in plina, tako fizičnih kot finančnih pogodb, kar predstavlja skoraj 80 % realizacije v letu 2019. To je dosegla s trgovanjem v več kot 20 državah ter s strateškim usmerjanjem v trgovanje na zahodnih trgih, poleg tega pa se dodatno usmerja v povečevanje aktivnosti na evropskem plinskem trgu. Ocenjujejo, da bo leto 2020 količinsko rekordno in bo preseglo minulo leto za vsaj 25 % ter se na letni ravni približalo 100 TWh prodane električne energije in plina.

Uspešnost skupine se kaže tudi na preostalih področjih poslovanja GEN-I in usmerjenosti v zeleno digitalno preobrazbo, saj se je zanimanje za sončne elektrarne izjemno povečalo, prodaja sončnih elektrarn pa presegla vse načrte. Sončne elektrarne GEN-I Sonce so postavljene v 90 % vseh slovenskih občin, z njimi pa smo od januarja 2017 do marca 2020 zmanjšali količino izpustov CO2 za več kot 6.700 ton.

GEN-I je s skoraj 25 odstotnim tržnim deležem z naskokom največji dobavitelj električne energije v Sloveniji, v prvi polovici leta pa je število svojih odjemalcev povečal za skoraj 8 odstotkov, saj je pridobil več kot 12.000 novih kupcev, veliko odjemalcev so v tem času pridobili tudi na Koroškem. S tem dodatno potrjuje, da Slovenci najraje zaupajo oskrbo električne energije najbolj zaupanja vrednemu dobavitelju.

»Naš uspeh temelji na pametnem poslovanju, razvoju novih produktov, usmeritvijo v odjemalce, zelene tehnologije prihodnosti in premišljeni strategiji, ki omogočajo prilagajanje tudi nepredvidenim spremembam, kot je trenutna epidemija koronavirusa in njene posledice,« je še dejal dr. Robert Golob.