Semaforji do leta 2020

Koroška cestna infrastruktura počasi dobiva novo podobo, najbolj dotrajane odseke čakata rekonstrukcija in obnova. Najbolj težko pričakovana in tudi največja investicija v rekonstrukcijo ceste bo na odseku Mežica-Črna, kjer so se dela že začela.

Okoli 3. razvojne osi se še vedno zavlačuje

Minister Gašperšič je Korošcem dal vedeti, da bo za odsek med Slovenj Gradcem in Dravogradom potrebna nova študija gradnje, saj so se razmere za gradnjo v vseh teh letih stagnacije toliko spremenile, da je po mnenju prvega moža slovenske infrastrukture to nujno potrebno. Čeprav je bil državni prostorski načrt na tej relaciji že skoraj sprejet, so postopke vrnili nazaj v fazo študije, kar bo realizacijo izgradnje tega odseka tretje razvojne osi znatno podaljšalo.

Medtem, ko se postopki za 3. razvojno os večinoma samo zavlačujejo, se je na koroških regionalnih cestah vendarle začelo nekaj premikati. Začela se namreč dolgo pričakovana rekonstrukcija zelo nevarne, izjemno dotrajane ceste, kjer zaradi ostrih ovinkov in ozkih pasov tovorna vozila in avtobusi ne morejo drug mimo drugega.

Največja investicija v cesto med Mežico in Črno

Rekonstrukcija ceste Mežica–Črna, vredna 5,3 milijona evrov, bo trajala vse do leta 2020. Trenutno gradbišče, kjer promet poteka enosmerno, je na Poleni v Občini Mežica in na začetku Žerjava v smeri Mežica–Črna. Rekonstrukcija naj bi v Zgornjo Mežiško dolino prinesla tudi prvo kolesarsko stezo med dvema občinama, zaenkrat na Ministrstvu za infrastrukturo RS še iščejo možnosti za umestitev. Po tem, ko se bo končala rekonstrukcija omenjenega odseka, pa sledi še 5,5 milijona vredna obnova ceste skozi Mežico. Kot poroča STA, bo rekonstrukcija ceste potekala v dveh etapah, in sicer najprej na sredi in nato še na obeh koncih Mežice.

Večje gradbišče, ki ga je direkcija obljubljala še letos, je nekaj sto metrov dolg odsek ceste med krožnim križiščem pri Sparu na Prevaljah in krožnim križiščem pri gostišču Brančurnik. Zaenkrat še ni videti, da je temu tako. Sicer pa je obljubljena tudi rekonstrukcija poldrugega kilometra odseka ceste proti Kopam, ki vključuje obvozno cesto mimo turistične kmetije Plesnik.

NK