Sedež edinega avtobusnega prevoznika na Koroškem še dlje od Koroške

V obdobju enega leta so se na področju avtobusnih prevozov na Koroškem zgodili veliki premiki. Koroška družba Koratur je preteklost, od pripojitve k Izletniku Celje mineva enajst mesecev, s prvim majem pa je preteklost tudi celjsko avtobusno podjetje, postalo je del družbe Nomago. Koroški javni potniški promet ima torej z včerajšnjim dnem sedež v Ljubljani.

Skupina Adventura holding je s 1. majem združila tri podjetja, ponudnike avtobusnih prevozov Avrigo, Promet Mesec in Izletnik Celje v enotno družbo Nomago. Predvidoma julija bosta del Nomaga postali tudi potovalna agencija STA in Avtobusni prevozi Rižana, s tem pa bo Nomago daleč največje avtobusno podjetje v Sloveniji, ki bo s svojimi linijami povezoval več kot polovico Slovenije. Izletnik Celje, eno največjih slovenskih avtobusnih podjetij, nudi storitve javnega potniškega prometa tudi na Koroškem.

Manj kot leto dni nazaj, natančneje 1. junija, smo poročali o pripojitvi ene in edine koroške avtobusne družbe Koratu,r d.d., k družbi Izletnik Celje, d.o.o. Blagovna znamka, ki je povezovala Koroško več kot pol stoletja, je tako ugasnila, podjetje pa je preselilo svoj sedež s Koroške. Namen pripojitve Koraturja, ki je bil hčerinska družba Izletnika Celje, so v podjetju pojasnili kot zmanjšanje poslovnih tveganj, okrepitev konkurenčnih prednosti poslovanja pod eno družbo ter poenostavljen sistem odločanja in upravljanja.

Pred pripojitvijo Koraturja k Izletniku je koroško avtobusno podjetje svoje zemljišče na Prevaljah, kjer je bil tudi sedež podjetja, prodalo Leku za namene njihove širitve proizvodnje. Koratur je ob tem iz stečajne mase Prevent Globala kupil novo zemljišče v Pamečah, kjer danes že stojijo nove poslovne zgradbe. Izgledalo je, da bo Koratur samo selil svoj sedež, a kmalu po uradnem umiku za namene širitve proizvodnje so v Izletniku Celje naznanili, da na Koroškem ostaja samo še njihova poslovna enota.

Seveda pa so uporabniki avtobusov in širša javnost indiferentni do tovrstnih odločitev v podjetjih, če takšnih ali drugačnih sprememb ne občutijo na lastni koži. Ob pripojitvi Koraturja k Izletniku Celje so v podjetju zagotavljali, da uporabniki sprememb ne bodo opazili. Kmalu po tem pa so se začele pojavljati težave na terenu; avtobusi so imeli velike zamude, zaradi česar so koroški dijaki zamujali k pouku, zaposleni pa v službe. Tudi primere, ko avtobusa sploh ni bilo, čakajoči potniki pa o tem niso bili obveščeni, smo lahko zasledili v medijih. Kaj bodo koroškemu potniškemu prometu prinesle aktualne spremembe, pa bo razgrnil čas.

JP