Se bodo koroška podjetja zmigala? Nepovratni denar za sončne elektrarne.

Na dobro obiskani okrogli mizi o pametnih vaseh, ki jo je na Prevaljah pripravil evropski poslanec Franc Bogovič, je Robert Jelenc, direktor družbe GEN I  ESCO opozoril na nepovratna kohezijska sredstva, ki so na voljo za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije. Ta razpis je bil objavljen že marca lani in je odprt do leta 2022, zaenkrat pa kakšno koroško podjetje še  ni dobilo denarja s tega fonda. Žal tudi ni znano, ali se je na ta razpis doslej sploh kdo prijavil, doslej pa so bila ta sredstva razdeljena dvakrat.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno energijo ter hranilnikov energije. Finančne spodbude se dodeljujejo kot državne pomoči in so namenjene  nakupu in vgradnji naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije.

Na voljo je kar 10 milijonov evrov nepovratnih sredstev v obdobju do leta 2022, ki so že zagotovljena v državnem proračunu, denar pa prispeva evropski Kohezijski sklad. Dvakrat so sredstva že bila dodeljena, Korošcev med dobitniki nepovratnih sredstev ni bilo, rok za oddajo vlog za četrto odpiranje ponudb pa je do konca tega meseca in ta rok je še mogoče loviti. Sledilo bo še eno odpiranje vlog, ki pa morajo biti oddane najkasneje do 25. septembra letošnjega leta. S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 20 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.

Robert Jelenc, direktor družbe GEN I ESCO

V  okviru pogovora o pametnih vaseh so se predstavniki GEN I srečali s posameznimi koroškimi podjetniki,  pri katerih je zanimanje za postavitev sončnih elektrarn na strehah njihovih proizvodnih prostorov. Zaradi nepovratnih kohezijskih sredstev se namreč naložba v sončno elektrarno zelo poceni.

NK