Se bo Leku, tako kot Koratur, umaknil tudi Petrol?

Kot je že znano, je Lekovo gradnjo novega penicilinskega obrata, ki je trenutno v polnem teku, s prodajo zemljišča omogočila družba Koratur, ki se je sicer nedavno pripojila k celjskemu Izletniku. Lek se bo torej širil domala do meje novega soseda, to je bencinskega servisa Petrol, ob tem pa se pojavi vprašanje, ali se bo tudi Petrol, kakor se je Koratur, umaknil Lekovi širitvi proizvodnje. Na drugi strani pa je zanimiv tudi podatek, da je Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) pred začetkom te investicije sprejela sklep, da za nameravani poseg širitve proizvodnje ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Lekova edina možnost za širitev je bilo zemljišče Koraturja

Edina možnost širitve Lekove proizvodnje je bila na zemljišče nekdanjega koroškega podjetja za potniške prevoze Koratur, saj je na eni strani naselje Perzonale, na drugi reka Meža, tik ob obstoječi stavbi prevaljskega penicilinskega obrata pa glavna cesta. Koratur je že lansko leto iz stečajne mase podjetja Prevent Global kupil zemljišče v industrijski coni v Pamečah, za katerega so odšteli 160 tisoč evrov, ob nakupu pa še ni bilo točno jasno, zakaj se je Koratur odločil za takšno potezo. Dokler Novartis ni dokončno potrdil širitve Lekove proizvodnje na Prevaljah, sta obe podjetji skrbno varovali informacije o načrtih, ki sta jih pozneje realizirali. Seveda pa so se že pred Lekovo naznanitvijo širitve proizvodnje na Koraturjevo zemljišče pojavljale špekulacije o morebitnem scenariju, ki se je pozneje uresničil. Podobna ugibanja pa se širijo glede novega Lekovega soseda, bencinskega servisa Petrol.

Naj spomnimo, da je matično podjetje prevaljskega Koraturja Izletnik Celje kmalu po tem, ko so sklenili posel o prodaji zemljišča, Koratur pripojilo k celjski družbi, koroško podjetje za potniške prevoze pa je postalo poslovna enota celjskega Izletnika. Razlog za pripojitev hčerinske družbe k matični, ki so ga navedli v sporočilu za javnost, je »zmanjšanje tveganj, ki negativno vplivajo na poslovanje družbe, okrepitev konkurenčnih prednosti poslovanja pod eno družbo ter poenostavljen sistem odločanja in upravljanja«. Tako blagovna znamka Koratur, kot smo jo Korošci poznali več desetletij, danes ne obstaja več.

Industrijski obrat tesno ob bencinskem servisu

Zaradi vrste razlogov je nekoliko nenavadno, da bi tik ob takšnemu industrijskemu obratu, kot ga bo Lek postavil na mejo Petrola, delovala bencinska črpalka. Če se bo med Lekom in Petrolom na Prevaljah odvil podoben scenarij, kot se je zgodil v primeru s Koraturjem, smo se pozanimali pri obema podjetjema. Lekova služba za stike z javnostjo nam je ob vprašanju, ali se bo tudi Petrol umaknil novi Lekovi proizvodnji, odgovorila, da se naj obrnemo na Petrol, kjer pa odgovarjajo, da zadeve zaenkrat še ne morejo komentirati, saj uradno še ni bil sprejet noben dogovor glede dotičnega prodajnega mesta. Glede na odgovor, ki sicer ne pove prav dosti, bi lahko tudi sklepali, da pogovori o umiku Petrola potekajo in da bi se za primerno visok znesek kupnine farmacevtskemu gigantu tudi umaknil.

ARSO: okoljevarstveno soglasje ni potrebno

Zaradi bližine bencinskega servisa in industrijskega obrata, kjer bi lahko v primeru nesreč zaradi vnetljivih snovi prišlo do kakšnega črnega scenarija, smo želeli preveriti, kaj o tem sosedstvu bencinskega servisa in proizvodnje zdravil piše v okoljevarstvenem soglasju za širitev Leka, vendar smo ob velikem presenečenju ugotovili, da je Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) sprejela sklep, da za to širitve proizvodnje ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja, kot je znano, pa se v okolejvarstvenem soglasju določijo pogoji za izvedbo nekega posega v okolje. In kot smo že pisali, se bo proizvodnja zdravil na Prevaljah v prihodnje podvojila.

JP