Šarčeva vlada siromaši Koroško, ukinjajo Stanovanjsko podjetje Ravne

Na zadnji seji je Vlada Republike Slovenije napovedala ponovno siromašenje Koroške. V prihodnjih mesecih namreč nameravajo ukiniti Stanovanjsko podjetje Ravne na Koroškem d.o.o in ga priključiti Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije. Poleg ravenskega stanovanjskega podjetja podobna usoda čaka še trboveljski Spekter, obe podjetji sta v lasti sklada. Želja po ukinitvi ni nova, tokrat pa so se je lotili povsem resno.

Šarec siromaši Koroško

Vlada Marjana Šarca je v četrtek sprejela sklep o ustanovitvi »Medresorske delovne skupina za pripravo pripojitve kapitalskih naložb k Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije, javnemu skladu.« To je birokratska latovščina, kajti za »pripojitvijo kapitalskih naložb« se skriva ukinitev obeh podjetij z Raven in iz Trbovelj, ki bosta pristali pod streho republiškega stanovanjskega sklada. Obe družbi ne bosta več samostojna pravna subjekta, seveda bo prej ali slej prišlo tudi do odpuščanja zaposlenih na obeh lokacijah, čeprav bodo vladni uradniki zvesto zatrjevali, da viškov zaposlenih ne bo. Običajno pa nato zaposlijo nove ljudi v Ljubljani, kar pomeni, da poslovanje nikakor ne bo racionalizirano, le osiromašili bodo obe regiji za dve uspešni podjetji.

Poglejmo samo Stanovanjsko podjetje Ravne na Koroškem, po katerem ima skomine  grabežljiva centralistična politika. Ne bo odveč omeniti, da je bilo to podjetje do leta 2001 del Slovenske industrije jekla oziroma Metala Ravne, še prej Železarne Ravne na Koroškem in so stanovanjski sklad polnili ter stanovanja gradili ravenski železarji.  Konec lanskega leta je to podjetje upravljalo 10.058 stanovanjskih enot, v podjetju je bilo zaposlenih 29 delavcev, enega upravnika pa so imeli zaposlenega tudi v Ljubljani. Lani so uspešno končali precej objektov z energetskimi sanacijami, dokončali so niz sedmih garaž v Dobji vasi, ki so jih dali v najem. Podjetje je v lanskem letu dobro delo potrjevalo tudi z ohranitvijo pridobljenih certifikatov »Zaupanja vreden upravnik«, »Poslovna odličnost« ter »Srcu prijazno podjetje«.

Uspešno podjetje plen delitve v slovenski metropoli

Stanovanjsko podjetje Ravne je finančno zdravo in uspešno podjetje in to je tisto, kar najbolj diši vladi, saj ima država glavno besedo pri Stanovanjskem skladu Republike Slovenije. Podjetje je v lanskem letu ustvarilo za več kot 2,2 milijona evrov prihodkov od prodaje,  kar je bilo za 4,6 odstotka več kot leto poprej in za 3,5 odstotka več kot so načrtovali. Celotni dobiček družbe pa je znašal več kot 164 tisoč evrov in je bil v primerjavi z letom prej višji za 18,3 odstotka. Skupaj s prenesenim čistim dobičkom iz preteklih let znaša bilančni dobiček podjetja več kot 1,1 milijona evrov, kapital podjetja pa se je povečal na 7,2 milijona evrov ali za 2,1 odstotka v primerjavi z letom 2017.

Podjetje ima tudi zelo smele načrte, vendar je težko napovedati, kaj se bo dogajalo v prihodnje, ko ga bodo pripojili k stanovanjskemu skladu. Postavlja pa se vprašanje, ali bo koroška politika, od županov do poslancev, tudi tokrat le mirno spremljala ukinitev uspešnega podjetja, ki bo očitno postalo plen delitve v slovenski metropoli.

NK