S prikazovalniki hitrosti do večje varnosti v prometu

Agencija za varnost v prometu je v okviru projekta Vi vozite 31. občinam za šest mesecev podelila prikazovalnike hitrosti. Med izbranimi občinami sta tudi dve koroški – Prevalje in Mežica.

Občine so bile izbrane na podlagi (ne)varnosti cest

Javna agencija RS za varnost prometa je v sodelovanju s podjetjema Intermatic d.o.o. in Sipronika d.o.o 31. občinam podelila prikazovalnike hitrosti. Število letošnjih prijav na razpis je bilo rekordno veliko, kar 52 slovenskih občin je pokazalo interes po postavitvi prikazovalnikov. Občine so bile izbrane na podlagi kriterijev, kot so lokacije z visoko stopnjo prometnih nesreč, lokacije kjer potekajo šolske poti in pogostimi prekoračitvami dovoljene hitrosti na cestnih odsekih.

»Prikazovalnik, ki je v obliki table nameščena ob vozišču, izmeri in izpiše hitrost mimovozečih vozil. Izmerjena hitrost je na tabli izpisana z jasno vidnimi številkami in tako postane vidna tudi ostalim udeležencem v prometu. Izmerjena hitrost z objavo postane učinkovito psihološko sredstvo, ki vpliva na voznike tako, da zmanjšajo hitrost. Takšne naprave imajo poleg prikaza hitrosti možnost statistične obdelave meritev, ki so zajete v lastnem pomnilniku. Po želji lahko naprava beleži rezultate meritev, ki se jih lahko statistično obdela in razvrsti po izbranih merilih (izbrani del dneva, hitrosti vozil).« Vir: http://www.intermatic.si/nadzor-prometa/sistemi-za-opozarjanje/prikazovalniki-hitrosti-vi-vozite/

Prikazovalnik hitrosti izboljšuje prometno varnost

Namen prikazovalnikov je izboljšati prometno varnost, saj dokazano zmanjšujejo povprečne hitrosti na odsekih, kjer so nameščeni. Na Prevaljah so ga pridobili že v okviru predhodnih razpisov, včeraj so prejeli podaljšanje najema za naslednjih šest mesecev. Postavljen je v bližini osnovne šole in tam bo ostal, dokler se ne bo začela rekonstrukcija ceste, pravi župan Matic Tasič. Ko se bo začela rekonstrukcija, pa bo prikazovalnik našel novo mesto in sicer na cestnem odseku pri tovarni Tro ali na Fari. »Nova lokacija bo stvar dogovora, kje je postavitev najbolj smiselna. Ima pa prikazovalnik pozitiven učinek na upoštevanje predpisane hitrosti,« pravi župan Tasič in dodaja, da so se zaradi tega odločili za preventivno opozarjanje voznikov, da je potrebno vožnjo prilagoditi razmeram.

V Mežici pa ga bodo postavili na Podjunsko ulico, regionalno cesto, ki iz Mežice pelje proti mejnemu prehodu Reht. Tam je en prikazovalnik že postavljen, novo pridobljeni pa bo meril hitrost še iz druge smeri. Zaradi ozkega cestišča in pomanjkanja pločnikov je hitrost omejena na 30 kilometrov na uro ampak se omejitve večina voznikov ne drži. »Cesta je relativno nevarna, s prikazovalnikom pa želimo še dodatno povečati varnost,« pravi mežiški župan Dušan Krebel. Vrednost prikazovalnika je 3.110,00 evra, občina pa ima po šestmesečnem brezplačnem najemu možnost, da odkupi prikazovalnik z 10-odstotnim popustom.