S katalogom v lov za investitorjem

Občinski svetniki Občine Ravne na Koroškem so na zadnji seji sveta potrdili izhodišča za prodajo kompleksa Rimski vrelec, ki žalostno propada že dolga leta. S katalogom bodo morebitnim investitorjem predstavili poslovne možnosti in priložnosti, ki jih nakup zemljišča s propadlim kompleksom ponuja.

Posel z Rusom je padel v vodo

Za kompleks Rimski vrelec, ki že dolga leta sameva in propada, Občina Ravne na Koroškem išče investitorja, ki bi izkoristil turistični potencial ter obnovil razpadajoče objekte, ali pa jih podrl in zgradil nove. Na zemljišču, kjer bi lahko stal nov sodoben hotel, je tudi izvir mineralne vode s pritokom štirih litrov na minuto. Občina bo maja ponovno začela s prodajo zemljišča, ki je lahko potencialna turistična točka – v bližini so Ivarčko jezero, znamenita Prežihovina in Uršlja gora, seveda pa lahko obiskovalci Rimskega vrelca izkoristijo nemalo turističnih atrakcij, ki jih ponuja celotna Koroška. Povečali bi tudi turistične nastanitvene zmogljivosti v regiji, ki premore (pre)malo število ležišč za turiste.

Najbližje temu so bili, ko so sklenili posel z ruskim investitorjem, zdravnikom Muso T. Abidovom, vendar se je celoten projekt investicije in obnove sfižil. Kot smo na portalu e-Koroška že poročali, je občina ta kompleks prodala za 480 tisoč evrov, v pogodbi pa je bilo tudi dogovorjeno, da bo Rus v propadajoči objekt investiral 2,3 milijona evrov. Tako bi na lokaciji Rimskega vrelca zrasel nov moderen rehabilitacijski center, v katerem bi delovala mednarodna ekipa zdravnikov, poleg tega pa bi nov hotel nudil 22 sob. Ruski investitor je »sanjal« tudi o vzpostavitvi polnilnice za mineralno vodo, katere izvir je dobil z nakupom zemljišča. Od vsega tega naštetega ruski investitor ni realiziral nič; s spremembo pogodbe so določili, da se ruskemu zdravniku v štirih letnih zneskih vrne 400 tisoč evrov kupnine, Rus pa mora občini plačati 80 tisoč evrov globe.

Potrebna bo večmilijonska investicija

Tako bo Občina Ravne na Koroškem s prodajnim katalogom oziroma investicijskim elaboratom ponovno vzpodbudila potencialne investitorje. Investicijski elaborat bo natisnjen v treh jezikih – slovenskem, angleškem in nemškem, s tem pa bodo lahko poslovno priložnost predstavili tujim investitorjem.

Na slabih 50 straneh je Občina Ravne na Koroškem predstavila praktično vse informacije, ki jih potrebuje investitor, in seveda poslovne priložnosti, ki jih nudi Rimski vrelec, od zgodovine, obsega urejanja in mineralne vode do ocene višine investicije, simulacije poslovanja, dodali so celo scenarije poslovanja hotela v prvem letu obratovanja.

Skupno vrednost investicije v hotel in velnes ocenjujejo na 6,5 do 7,2 milijona evrov, saj so objekti v katastrofalnem stanju, vračilo na investicijo na letni ravni pa so ocenili na 5 odstotkov.

JP