Rožen zadovoljen s poslovanjem ZKŠTM in sodelovanjem občine z direktorjem Logarjem

Občina v letošnjem proračunu ZKŠTM-ju namenja več sredstev za investicije in tekoče poslovanje. Župan Tomaž Rožen je zadovoljen s poslovanjem zavoda in sodelovanjem z direktorjem Alešem Logarjem.

Na zadnji seji občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem so se svetniki seznanili s poslovanjem Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti (ZKŠTM) ter s poročilom Nadzornega odbora Občine Ravne na Koroškem o pregledu poslovanja ZKŠTM za leto 2016. Nadzorni odbor je podal 11 priporočil, s katerimi se direktor zavoda Aleš Logar strinja in se bodo upoštevala. Župan Občine Ravne na Koroškem Tomaž Rožen je nad sodelovanjem med nadzornim odborom in ZKŠTM zadovoljen. »Opažam, da je prišlo do konstruktivnega sodelovanja med Nadzornim odborom in direktorjem zavoda, navsezadnje je sodelovanje dobro tudi z občinskim svetom. Vsi skupaj se zavedamo odgovornosti našega zavoda,« je Rožen dejal na novinarski konferenci in dodal, da je ZKŠTM tretji najpomembnejši obraz občine – drugi je komunalno podjetje, prvi pa občina sama.

Občina podpira delovanje zavoda in sledi njihovim predlogom

Rožen na novinarski konferenci dela Nadzornega odbora sicer ni želel komentirati, je pa pohvalil poslovanje ZKŠTM. »Po moji oceni zavod dela dobro. Sodelovanje med občino in direktorjem je konstruktivno,« je delo zavoda in direktorja Logarja pohvalil Rožen. Župan pove, da so sodelovali tudi pri pripravi proračuna za letošnje leto. »Povečali smo sredstva zavoda, tako na področju investicij in tekočih stroškov za obratovanje kot za sanacijo likvidnosti. Po tem lahko sodite, da podpiramo delovanje zavoda in sledimo njihovim predlogom, ki so jih podali pri pripravi proračuna,« je dejal Rožen.

Letošnji občinski proračun zavodu namenja okoli 700 tisoč evrov sredstev. Med načrtovanimi investicijami, ki jih ima zavod namen v letošnjem letu realizirati, so gradnja večnamenskega objekta in vzpostavitev prog za kolesarje na Poseki, sanacija letnega bazena, nova ograja in tribuna na stadionu ter obnove v Kulturnem centru.

Vir: Plan investicij ZKŠTM za leto 2018 in 2019 (Šport in kultura)

Uspeh ni nujno dobiček

Da je sanacija likvidnosti sploh potrebna, je »kriv« nogometni klub NK Fužinar, ki mu je z izvrstno predstavo v minuli sezoni uspel preboj v drugo slovensko ligo. S tem so nastali dodatni nepričakovani stroški, ki pa za tako velik zavod, kot je ZKŠTM, ne predstavljajo kakšnih težav. Leto so namreč končali s prihodki v višini 1.581.578,79 evra in odhodki v višini 1.624.723,46 evra, kar znaša 43.144,67 evra primanjkljaja.

O uspehih ZKŠTM smo na portalu e-Koroška že poročali. V zadnjem obdobju vidimo rast na vseh področjih, ki jih zavod pokriva; povečuje se število dogodkov v občini in s tem število obiskovalcev, turistov, nad čimer je navdušen tudi župan Rožen. »Vsi grafi kažejo rast, to je dober kazalnik,« je dejal na novinarski konferenci. V mladinskem hostlu Punkl so nočitve prav poskočile, z okoli 2500 nočitev so v minulem letu prešli na več kot 5000 nočitev, kar je za »superzavod«, kot ga je na novinarski konferenci oklical Rožen, velik uspeh.

JP