Rok za prijavo škode po neurju se izteče jutri, v četrtek, 31. 8. 2023 ob 10. uri

Rok za zbiranje vlog, s katerimi prijavite nastalo škodo, ki so jo povzročile katastrofalne poplave, plazenje tal in druge posledice hudourniškega delovanja visokih voda je do vključno jutri, četrtka,  31. avgusta 2023, do 10. ure.

Oškodovanci prijavijo škodo na predpisanih obrazcih. (V prilogi, v sprejemni pisarni občine).

K prijavi (obrazcu) je potrebno priložiti natisnjene/sprintane fotografije poškodovanega objekta, s katerih so razvidne poškodbe.
Vlogo je potrebno tudi lastnoročno podpisati (vlogo se podpiše na dveh mestih).

Pri izpolnjevanju obrazcev in oddaji vloge upoštevajte tudi naslednje:

 • uničen objekt se oceni na »OBRAZCU 3«,

delna škoda povzročena na stanovanjskem ali poslovnem objektu pa se oceni na »OBRAZCU 4«,

 • vsak objekt (stanovanjski, poslovni,…) se oceni ločeno in popiše na obrazcu 4 (delna škoda na stavbi), torej mora biti za vsak poškodovan objekt oddana svoja vloga,
 • zapoškodbe na skupnih delih stavb prijavo vloži upravnik stavbe,
 • zaobjekte v solastništvu, škodo prijavi eden izmed solastnikov.

Izpolnjene obrazce:

 • dostavite v sprejemno pisarno Občine Ravne na Koroškem (v času uradnih ur) ali
 • pošljete po pošti na naslov: Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.

Na podlagi prejetih vlog bo škodo ocenjevala občinska Komisija za ocenjevanje škode na stvareh.

Ocenjevanje spodaj navedene škode NI v pristojnosti občinske Komisije in jo morate prijaviti neposredno stvarno pristojnemu organu:

 • v gozdovih škodo ocenjuje Zavod za gozdove RS,
 • na vodotokih škodo ocenjuje Direkcija RS za vode, pokličite na: 031 742 191
 • nakulturni dediščini škodo ocenjuje Zavod za varstvo kulturne dediščine,
 • vgospodarstvu škodo ocenjuje Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
 • nadržavnih cestah Direkcija RS za infrastrukturo ter
 • nadržavni infrastrukturi Ministrstvo za infrastrukturo.

PRIJAVA PLAZU

Če se je na vašem zemljišču sprožil plaz, je za oceno škode (kljub temu da je plaz evidentiran pri Civilni zaščiti občine Ravne na Koroškem ali ste o tem obvestili 112) plaz OBVEZNO PRIJAVITI.

ČE PLAZ NA VAŠEM ZEMLJIŠČU NE OGROŽA javne gospodarske infrastrukture (npr. občinskih cest), ga prijavite na OBRAZCU ŠTEVILKA 1 (Škoda na kmetijskem zemljišču). Na obrazec pripišite kontakt, vaš TRR in vlogi dodajte slike.

ČE PLAZ OGROŽA OBČINSKO INFRASTRUKTURO, bo obrazce izpolnila občina Ravne na Koroškem.

Za vsa pojasnila je na voljo dr. Tjaša Laznik, na telefonsko na številki (02) 82 16 012 ali 040 226 560.

Občina Ravne na Koroškem