Roadpolovi dnevi prometne varnosti

Tako kot že nekaj let zapored bodo tudi letos v tednu od 16. do 22. septembra po vsej Evropi potekale številne aktivnosti za večjo prometno varnost. S poostrenim nadzorom se bo Roadpolovi kampanji za varnejše evropske ceste, ki je usmerjena v en sam cilj – nič smrtnih žrtev v prometu, vsaj za en dan –, pridružila tudi slovenska policija. V sredo, 20.9.2023, bodo policisti na slovenskih avtocestah izvajali poostren nadzor. Svojo pozornost bodo usmerili zlasti v odkrivanje prehitrih voznikov in prekratke varnostne razdalje, s čimer želimo vplivati na spremembo navad voznikov.

 

Kot namreč ugotavljajo v policiji, sta glavna vzroka za nastanek prometnih nesreč na avtocestah še vedno neprilagojena hitrost in vožnja na prekratki varnostni razdalji, ki ju v nekaterih primerih lahko povežemo tudi z distrakcijo in nezbranostjo voznikov. Tudi datum nadzora je bil načrtno izbran. 20. septembra bodo vse članice evropske mreže prometnih policij združile svoja prizadevanja, da bi omenjeni dan minil brez smrtnih žrtev.

V Evropi vsak dan umre 70 udeležencev v cestnem prometu. Zato je med dolgoročnimi cilji evropskih držav, tudi Slovenije, t. i. vizija nič, ki pomeni: nič smrtnih žrtev v cestnem prometu. Žal je večina prometnih nesreč še vedno povezana z (bodisi zavestnimi bodisi nezavednimi) ravnanji ali napakami udeležencev, zato strokovna javnost ocenjuje, da je za dosego tega cilja ključno ozaveščanje in izobraževanje vseh cestnoprometnih udeležencev.

Roadpolovi dnevi prometne varnosti v naslednjem tednu bodo (pod letošnjim motom v angl. ZeroMeansLife) tako namenjeni zlasti nagovarjanju strokovne in laične javnosti, naj se aktivno vključi v izobraževalne in preventivne dejavnosti, s katerimi bi pri slehernem udeležencu okrepili zavedanje, da lahko že z majhnimi spremembami svojih navad (dobrim zgledom drugim udeležencem, vožnjo po omejitvah hitrosti idr.) veliko prispeva k izboljšanju varnosti cestnega prometa.

Namen opisanih aktivnosti je še vedno usmerjen tudi v cilj, da na ravni celotne Evrope na izbrani dan zabeležimo čim manjše število umrlih v prometnih nesrečah. V Sloveniji je ta cilj v preteklih letih že večkrat uspelo izpolniti. Nazadnje lani in predlani, ko med enodnevnim usklajenim nadzorom za posledicami prometne nesreče na naših cestah ni umrl nihče, kar dokazuje učinkovitost take akcije.

Novost letošnje kampanje je Roadpolov fotonatečaj. Sodeluje lahko vsak, ki bo v tednu od 16. do 22. septembra na platforme družbenih medijev (Facebook, Instagram ali Twitter) naložil fotografijo/-e na temo prometa, prometne varnosti, prometne kulture in ozaveščanja udeležencev ter pri tem navedel ključnik #zeromeanslife in Roadpolovo ime @roadpol_eu. Fotografije lahko pošljete tudi na naslov [email protected]. Zmagovalne fotografije bodo vključene v kampanjo naslednje leto.

Vir: Slovenska policija