Ribnica na Pohorju med energetsko najbolj prodornimi občinami

V Ljubljani so danes na konferenci En.občina & En.management 019 razglasili energetsko najbolj prodorne občine v Sloveniji. V kategoriji malih občin je zmagala Občina Poljčane, v kategoriji srednje velikih Občina Bled, v kategoriji mestnih občin pa Mestna občina Ljubljana. Ribnica na Pohorju je zasedla 3. mesto v kategoriji malih občin.

Letošnje energetsko najbolj prodorne občine je izbrala komisija v sestavi: vodja izobraževanja za energetske menedžerje po programu EUREM pri Institutu »Jožef Stefan« (IJS) dr. Boris Sučić, ki je tudi predsednik komisije, vodja Centra SRIP Pametna mesta in skupnosti in direktorica Operacije SRIP PMiS pri IJS dr. Nevenka Cukjati, direktor Goriške lokalne energetske agencije GOLEA Rajko Leban, direktorica Energetske agencije za Podravje EnergaP dr. Vlasta Krmelj, strokovni sodelavec Lokalne energetske agencije Gorenjska LEAG Črtomir Kurnik, vodja trženja energetskih rešitev pri Petrolu Robert Ostrelič in direktorica in urednica Energetike.NET Alenka Lena Klopčič.

Občina Ribnica na Pohorju, ki je zasedla tretje mesto med malimi občinami, medtem v svojem lokalnem energetskem konceptu ukrepe deli na pet področij: trajnostno delovanje občine, učinkovita raba in raba obnovljivih virov energije v stavbah, zeleno gospodarstvo v občini, trajnostne prometne rešitve ter ozaveščeni in aktivni občani. V občini so prepričani, da bodo z izvajanjem ukrepov na teh področjih poleg samih prihrankov energije in povečanja deleža OVE dosegli še druge koristi, med drugim izboljšanje konkurenčnosti in zanesljivosti oskrbe z energijo, večjo zaposlenost in gospodarsko rast ter tudi zmanjšanje energetske revščine, so po konferenci obrazložili nagrado. Ribnica na Pohorju je edina izmed dvanajstih koroških občin, ki se je uvrstila med tri najbolj energetsko prodorne občine.