Referendum o vodah bi blokiral 17 milijonov evrov za tiste, ki živijo v poplavnem območju: kar 10 odstotkov prebivalstva

Slovenija je polna naravnih lepot, gora, gozdov in tudi rek, a še vedno veliko ljudi živi na poplavnih območjih. Skoraj deset odstotkov prebivalstva Slovenije. Z referendumom in zavrnitvijo sprememb, ki jih je predlagalo Ministrstvo za okolje in prostor, bi se blokiralo tudi 17 milijonov evrov, ki jih zakon namenja prepotrebnemu vzdrževanju vodotokov in zagotavljanju poplavne varnosti. To je nekajkrat več sredstev za upravljanje z vodami, kot je bilo temu namenjeno do sedaj. Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor je dejal, da je ravno to osnovni namen vložitve novele Zakona o vodah. Z zavrnitvijo bi bilo še naprej veliko državljanov poplavno ogroženih.

Neurja, poplave in visoke vode so tudi v Sloveniji žal vse pogostejše. V naslednjih letih želijo pomembno nadgraditi poplavno varnost in s tem povečati odpornost na podnebne spremembe. Zakon predvideva tudi bistveno povečanje investicij v upravljanje z vodami v Sloveniji.  Z zakonom želijo poskrbeti tudi za ljudi in premoženje in zavarovati pred podnebnimi spremembami, ki se v tem primeru odražajo v visokovodnih dogodkih, pravi minister Andrej Vizjak. Kar je izjemno pomembno je, da bodo ti ukrepi izvedeni skupaj z občinami, ki najbolje poznajo potrebe lokalnega okolja. Pri upravljanju z vodami pa je na prvem mestu skrb za čisto vodo in varovanje okolja.

V nadaljevanju so predstavljeni razlogi, zakaj  je potrebno podpreti dodatno zaščito vode in zato spremembe Zakona o vodah.

Novi zakon o vodah nikakor ne ogroža pitne vode, ampak jo dodatno ščiti in varuje!
Ministrstvo za okolje in prostor pod vodstvom ministra mag. Andreja Vizjaka je v svoje spremembe zakona vključilo zaostritev posegov v priobalna zemljišča in s tem dodatno zaščitilo vodo. Industrijskih objektov odslej pod nobenim pogojem ne bo več možno graditi na priobalnih zemljiščih. Za vsak poseg na priobalnem pasu bo potrebno pridobiti vodno soglasje s strani Direkcije za vode, ki pa v primeru negativnih vplivov na vode in okolje ne bo izdano.

Dosedanji Zakon o vodah je na priobalnem pasu dopuščal gradnjo objektov v javni in zasebni rabi, zaradi česar so bile na priobalnih zemljiščih zgrajene zasebne vile in celo industrijski obrati. Slika prikazuje tovarno z nevarnimi snovmi, ki je bila zakonito postavljena po prejšnjem zakonu o vodah. Po sprejetih spremembah, to ne bo več dovoljeno.

Več preberite TUKAJ.