‘Razumem in spoštujem, da si predsednik na mojem mestu želi nekoga, ki bo bolj kompatibilen z njegovimi pogledi’

Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan je danes ob odstopu podal izjavo, ki si jo lahko preberete v nadaljevanju:

 

»Predsednik vlade me je v ponedeljek popoldne povabil na razgovor, na katerem mi je povedal, da se najini poti razhajata. Razumem in spoštujem, da si predsednik na mojem mestu želi nekoga, ki bo bolj kompatibilen z njegovimi pogledi, zato sem mu včeraj popoldne poslal odstopno izjavo.

To obžalujem, saj bi prav zdaj, v času priprave zakona o obnovi, morali vladni resorji najbolj intenzivno sodelovati, še bolj pa na terenu skupaj iskati rešitve na prizadetih območjih. Tu, na tem področju, sem s svojo ekipo naredil vse, kar je bilo v danih okoliščinah mogoče.

Zadovoljen sem tudi, da smo v zadnjem času okrepili tako ekipo na ministrstvu kot tudi direkcijo za vode za zahtevno delo, ki nas čaka v prihodnje. Zagotovili smo dodaten kader za odpravo posledic naravnih nesreč, v na vladi sprejetih proračunih za leti 2024 in 2025 so zagotovljena dodatna sredstva za urejanje vodotokov, ki mora poleg izvedbe protipoplavnih ukrepov postati prioriteta ministrstva in ključen del strategije prilagajanja podnebnim spremembam. Področju varstva narave smo dali večji pomen s tem, ko smo ga dvignili na nivo direktorata. Zato mi je žal, da v prihodnje ne bom več vodil te dobre ekipe.

Predvsem pa naj povem, da me skrbi področje urejanja prostora, saj tudi v kontekstu popoplavne obnove ponuja dve skrajni možnosti: na eni strani dolgoročne rešitve, ki so strokovno utemeljene in družbeno sprejemljive, na drugi strani hitre, všečne rešitve, pogosto v korist le posamičnim interesom, dolgoročno pa družbi in posameznikom prinašajo veliko več škode kot koristi. To je tudi lekcija, ki nam jo je narava dala zadnje poletje.

Zato je pred odločevalci velika odgovornost, ki daleč presega le neposredno prizadete v poplavah: gre za širok družbeni konsenz o prostoru in naši prihodnosti, ki ga lahko dosežemo le skupaj s stroko, angažirano civilno družbo in lokalnimi skupnostmi. Rešitve pa morajo biti v najširšem javnem interesu.

Tu naj se zahvalim tudi svoji ekipi, vsem strokovnjakom, s katerimi sem imel priložnost sodelovati, županjam in županom, predstavnikom lokalnih skupnosti, vsem prizadevnim ljudem na terenu in tudi vam medijem za korektno poročanje o mojem delu in delu moje ekipe. Hvala lepa.«