Ravne končno z novo železniško postajo

Slovenske železnice oziroma njihovo hčerinsko podjetje Infrastruktura d.o.o. so končali projekt obnove železniške postaje na Ravnah na Koroškem. Natančneje, staro in dotrajano postajo so porušili in namesto nje postavili nadstreške, hkrati pa so obnovili  perone, asfaltirali makadamsko cesto, dodali tirne naprave.  

Seveda pa na takšne in podobne obnove čaka še precej stavb na Koroški progi, da posebej ne omenjamo same posodobitve železnice Maribor – Prevalje. Kot smo na tem portalu že pisali, po informacijah Direkcije RS za infrastrukturo  vsaj še naslednjih 13 let Korošci ne smemo pričakovati, da bi prišlo do kakšne nadgradnje te proge, kar  utemeljujejo s tem, da promet ni tako velik, da bi izpolnjeval kriterije za izvedbo večjih investicij. Seveda pa prometa ni tako veliko tudi zaradi tega, ker  vozni red velikokrat ni prilagojen potrebam prebivalcev te regije, poleg tega pa je povprečna hitrost na tej progi med najnižjimi v državi, če ne celo najnižja.

Stare železniške postaje na Ravnah ni več, postala je preteklost in kmalu bo ta fotografija le še v zbirkah zbiralcev.

Javna železniška infrastruktura je v skladu z Zakonom o železniškem prometu obvezna gospodarska javna služba in v ta okvir sodijo tudi železniške postaje in postajališča. Železniške postaje in postajališča so posebno državno premoženje, s katerim upravljajo Slovenske železnice.  Na območju Slovenije je skupno 117 postaj, 122 postajališč in 270 stavb na potniških postajah in postajališčih. Veliko od teh je potrebnih temeljite prenove in v letošnjem letu naj bi v te namene porabili okoli 5,5 milijonov evrov proračunskih sredstev.  

Tako na Slovenskih železnicah kot tudi v občini Ravne na Koroškem pa upajo, da nova železniška postaja ne bo tarča vandalov in vandalizma, kar se je dogajalo s starim železniškim poslopjem.