Protestno pismo Občine Ravne na Koroškem

Občina Ravne na Koroškem je dne 7. 2. 2024 na Agencijo za energijo, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Ministrstvo za finance ter družbo Petrol d. d. naslovila javna protestna pisma z zahtevami po takojšnji izvedbi učinkovitih ukrepov za omilitev draginje na področju ogrevanja v občini Ravne na Koroškem.

 

Naša skupnost se sooča z vedno večjimi izzivi glede dostopa do osnovnih energetskih virov, kar ima negativne posledice za naše prebivalce, še posebej za tiste z omejenimi finančnimi sredstvi, gospodarstvo in javne zavode.

V povezavi s tem smo priložili naše javno protestno pismo, v katerem jasno izražamo zahteve in pričakovanja naše lokalne skupnosti.

Protestno pismo Občine Ravne na Koroškem ARSE: https://www.ravne.si/DownloadFile?id=669949

Protestno pismo Občine Ravne na Koroškem MOPE MF: https://www.ravne.si/DownloadFile?id=669950

Protestno pismo Občine Ravne na Koroškem Petrol d.d.: https://www.ravne.si/DownloadFile?id=669951

Izjava župana mag. Tomaža Rožena za pomoč občanom: https://www.youtube.com/shorts/BycUpHca2Lo

Janja Širnik, Urad župana