Projekti v vrednosti milijarde evrov, največ za 3. razvojno os

Na Koroškem je v teku 98 projektov v vrednosti dobre milijarde evrov. Največ denarja država namenja za gradnjo težko pričakovane 3. razvojne osi.

Iz aplikacije APPrA Ministrstva za finance RS je razvidno, da je trenutno na Koroškem v teku 98 projektov v skupni vrednosti dobre milijarde evrov. Največji med njimi, vreden kar 625 milijonov evrov je projekt gradnje državne ceste med Velenjem in Slovenj Gradcem – projekt 3. razvojne osi.

Najobsežnejši projekt v regiji, na katerega Korošci čakajo že desetletja, bo zaključen predvidoma leta 2025, takrat bo za gradnjo hitre ceste namenjenih tudi največ sredstev, je razvidno iz aplikacije APPrA. V letu 2020 je za projekt predvidenih 13,5 milijona evrov, prihodnje leto 42 milijonov evrov. Iz leta v leto bo država za gradnjo hitre ceste namenila več sredstev, za leto 2025 pa je predvidenih skoraj 300 milijonov evrov.

Vir: Ministrstvo za finance, APPrA

Štiripasovna cesta od priključka Slovenj Gradec do priključka Velenje jug bo dolga približno 17,5 kilometrov, z začetkom na obstoječi cesti pri Trebuški vasi, navajajo na spletni strani finančnega ministrstva. Trenutno se izvajajo odkupi nepremičnin, geološko – geotehnične raziskave so že zaključene, izdelan je investicijski program, elaborati pa so v recenziji, še poročajo.

Kaj se bo na projektu dogajalo letos?

»V letu 2020 se bo nadaljevala izdelava projektne dokumentacije DGD in PZI. Prednostno se izdeluje dokumentacija na prioritetnih lokacijah priključek Podgorje, Gaberke in Škalsko jezero. Predvidena je izdelava projektne dokumentacije, ločeno po sklopih, pridobivanje mnenj na projektno dokumentacijo DGD in pridobivanje delnih gradbenih dovoljenj.«

Kot kaže bomo Korošci letos vendarle dočakali prvo lopato. »Predviden je pričetek gradnje na prioritetnih lokacijah in izvedba potrebnih postopkov za pridobitev izvajalcev gradbenih del na celotnem odseku HC,« so pojasnili. V letu 2021 pa lahko pričakujemo začetek gradnje na celotnem odseku koroške hitre ceste.