Prodaja ali razprodaja najrazličnejšega premoženja JKP Log?

Javno komunalno podjetje Log ima kljub vedno hujši krizi v lasti še veliko premoženja, tako premičnin kot tudi nepremičnin. Glede na to, da občine druga za drugo ustanavljajo nova občinska komunalna podjetja in odvzemajo opravljanje večine komunalnih storitev JKP Logu, je skupnemu komunalnemu podjetju odveč, da ima v lasti toliko opreme in sredstev, prav tako pa so začeli s prodajo stanovanj in garaž.

Ker mora skupno komunalno podjetje štirih občin Mežiške doline poplačati dolgove in odpravnine delavcem, bo začelo s prodajo premičninskega in nepremičninskega premoženja. Ker je Občina Mežica izvzela vse dejavnosti in lastniško izstopila iz skupnega podjetja, mora JKP Log finančno poravnavo zagotoviti tudi tej občini. Prav tako se mora ugotoviti in zagotoviti likvidnost samega podjetja. Razlog za prodajo nepotrebnega premičnega premoženja je prenos storitev vodooskrbe, kanalizacije in javne površine Občine Ravne na Koroškem na lastno komunalno podjetje. Občina Ravne na Koroškem je bila največji vir dohodka JKP Logu. Imeli so večinski delež realizacije, ustvarili pa so tudi do 75 % vseh tržnih prihodkov podjetja. Seznami nepotrebne opreme in stanovanj, garaž ter poslovnih prostorov pa so precej dolgi.

Kakšna je vrednost nepotrebnega premoženja podjetja JKP Log?

Novopečena direktorica Marjetica Tasič Bukovec, ki je podpisana pod dolgimi seznami nepotrebne premične opreme, predlaga nadzornemu svetu JKP Loga, da sprejme sklepa o prodaji nepotrebne premične in nepremične lastnine. Na seznamu nepotrebnih nepremičnin je 11 postavk, od tega 5 stanovanj, 3 garaže, 2 poslovna prostora in zemljišče na tržnici Prevalje. Pet stanovanj, katerih cene se gibljejo od 19 tisoč pa do 45 tisoč evrov, je skupaj vrednih dobrih 150.000 evrov, 3 garaže nanesejo dobrih 50.000 evrov, 2 poslovna prostora slabih 30 tisočakov, zemljišče na tržnici Prevalje pa dobrih 20.000 evrov. Če bo sklep o odprodaji nepremičnin sprejet, se bo prodajalo z javno objavo. V primeru neuspešne prodaje pa se nepremičnine »premaknejo« na javno dražbo, kjer se lahko cena zniža za 15 odstotkov.

Skupna vrednost vseh 11 nepremičnin, ki jih želi JKP Log prodati, je dobrih 200.000 evrov. Nadzorni svet JKP Loga pa bo odločal tudi o odprodaji nepotrebne premične lastnine, katere skupna tržna vrednost znaša dobrih 180.000 evrov. Na ta seznam so vključeni preostanek nepotrebnega vodovodnega materiala ter oprema in mehanizacija, kot so traktorji, poltovornjaki, prikolice in drobna mehanizacija. Poleg tega pa je na seznamu še nepotrebna oprema v najemu JKP Log, katere skupna vrednost znaša 13.921 evra.

Če JKP Logu prodaja uspe, se lahko približajo polovici milijona evrov. Če jim uspe poravnati še dolgove, odpravnine in preostale finančne obveznosti, lahko JKP Log v takšni ali drugačni obliki tudi preživi. Zanimivo pa bo spremljati že napovedano prodajo premoženja: bo to prodaja ali razprodaja?

JP