Priprave na gradnjo južne slovenjgraške obvoznice

Občina Slovenj Gradec se z umeščanjem v občinski prostorski načrt pripravlja na gradnjo južne obvoznice oziroma navezovalne ceste na 3. razvojno os. Gradnja odseka Velenje – Slovenj Gradec se lahko začne že letos, občina Slovenj Gradec pa želi biti na to pripravljena.

Želja Mestne občine Slovenj Gradec je južno obvoznico graditi sočasno z gradnjo prvih delov 3. razvojne osi na odseku med Slovenj Gradcem in Velenjem. Če smo se v preteklih letih naučili, da Darsu ni verjeti na besedo, pa so z dejanji lani in letos nakazali, da se bodo njihove obljube vendarle uresničile. Med Slovenj Gradcem in Velenjem je moč opaziti potek geomehanskih raziskav na začrtani trasi, poleg tega je bil za sondiranje terena pred kratkim objavljen javni razpis za izvajalca del.

Ker naj bi po mnenju MO Slovenj Gradec končan odsek hitre ceste med Velenjem in Slovenj Gradcem obremenil Celjsko in Podgorsko cesto, bi lahko pravočasno zgrajena južna obvoznica razbremenila ozko grlo. Naloga občine je, da to obvoznico umesti v občinski prostorski načrt, kar namerava storiti do prvega četrtletja prihodnjega leta, poroča Slovenska tiskovna agencija.

Sredstva za financiranje južne obvoznice so predvidena v dogovoru za razvoj Koroške regije. V dogovoru je namreč predvidenih 2,3 milijona evrov evropskih sredstev za gradnjo navezovalnih cest na 3. razvojno os, poleg slovenjgraške še dve obvoznici v Dravogradu in ena na Ravnah na Koroškem.

Več o tem, kaj se trenutno dogaja na projektu 3. razvojne osi, pa si lahko preberete v nedavnem intervjuju z Andrejem Grobelnikom, članom Mladinske iniciative za 3. razvojno os: