Priprave na Europeado 2020 v polnem teku

V začetku tega tedna je kolegij koroške deželne vlade sprejel ustanovitev društva Europeada. Društvo bo nastopalo kot organizator evropskega nogometnega prvenstva narodnih manjšin, ki bo potekalo junija 2020 na avstrijskem Koroškem. Na kongresu združenja evropskih narodnih manjšin FUEN so namreč za gostitelja evropskega nogometnega prvenstva narodnih manjšin izbrali avstrijsko Koroško, razlog za izbor pa je 100-letnica koroškega plebiscita.

10. oktobra 1920 so se prebivalci dežele Roža in Podjune, vse do Velikovca in še malo naprej, odločali, kam bodo spadali. Na tem ozemlju je bilo kar 70 odstotkov prebivalstva slovenske narodnosti. Rezultati plebiscita so ozemlje pripisali Avstriji, skoraj 60 odstotkov volivcev se je odločilo za današnje severne sosede. Če bi se Slovenci takrat odločili za pripis plebiscitne cone A k SHS, bi se zgodil še drugi plebiscit v coni B, s katerim bi lahko dobili še deželo okoli Celovca. Tako bi lahko ozemlje Slovenije danes segalo daleč čez Mežiško in Dravsko dolino.

Europeada 2020 bo spomin na koroški plebiscit in opomin trenutnemu stanju

Tako bo lahko slovenska manjšina 100. obletnico plebiscita obeležila z nogometnim evropskim prvenstvom avtohtonih narodnih skupnosti, ki bo morebiti poleg tega avstrijsko deželno in državno vlado opomnila nase.

Z ustanovitvijo društva Europeada se lahko organizacija uradno prične. Europeada na Koroškem bo četrta po vrsti, leta 2008 so jo izpeljali v Švici, 2012. v Nemčiji, leta 2016 pa v Italiji. Na kongresu združenja evropskih narodnih manjšin je avstrijskim Korošcem konkurirala nemško-danska regija, ki pa je izvisela ravno na račun 100-letnice koroškega plebiscita. Na tekmovanju bo nastopilo 24 moških reprezentanc iz celotne Evrope ter od 8 do 12 ženskih reprezentanc.

Turistični delavci avstrijske Koroške pa so priložnost že zgrabili z obema rokama. Okoli Klopinskega jezera bodo do prvenstva uredili Europeada-vas, kjer bodo nastanjeni nogometaši in nogometašice, narejena pa bo po vzoru olimpijskih vasi. Ob tem so predstavili tudi himno za prvenstvo, posneli so tudi promocijski film.