Pri Inšpektoratu RS za delo, Inšpekciji nadzora varnosti in zdravja pri delu želijo izpostaviti nekaj ključnih točk, ki nam bodo pomagale ostati varni in zdravi med čiščenjem po poplavah

Obsežne poplave, ki so prizadele našo državo, so za seboj pustile nepredstavljivo škodo in prizadetost. V tem težkem trenutku smo priča izjemnemu pogumu in solidarnosti, saj številni prostovoljci iz vse Slovenije stopajo skupaj, da bi pomagali čistiti posledice poplav. Vendar pa je v tem času izredno pomembno, da ohranimo tudi svojo lastno varnost in zdravje.

Pri Inšpektoratu Republike Slovenije za delo, Inšpekciji nadzora varnosti in zdravja pri delu
želimo izpostaviti nekaj ključnih točk, ki nam bodo pomagale ostati varni in zdravi med
čiščenjem po poplavah:
• Varno dvigovanje težkih bremen in nevarnost prevrnitve ali porušitve: Pri
premikanju ostankov in čiščenju poudarjamo pomembnost pravilnega dvigovanja.
Pravilna tehnika dvigovanja je ključnega pomena za preprečevanje kostno mišičnih
obolenj. Če je možno pri premikanju bremen vedno uporabljate pripomočke za
dviganje ali prenašanje. V primeru ročnega premeščanja bremen se je potrebno
postaviti blizu bremena, ki se ga dviguje z nogami v širini ramen. Pred dvigovanjem
napnite trebušne mišice za zaščito hrbta in za dvigovanje uporabite moč nog. Ne
dvigujte s hrbtom, dvigovanje pa naj bo enakomerno. Pri premikanju bremena
obračajte celotno telo in ne samo pasu. Če je predmet pretežak ali prevelik, prosite
za pomoč in uporabite pripomočke za dvigovanje. Bodite pozorni na stabilnost
bremen. Ne zadržujte se ob nestabilnih bremenih ali porušenih zgradbah.
• Uporaba osebne varovalne opreme za varovanje glave, rok, nog in telesa glede na
razmere na terenu: Pri delu uporabljajte vso osebno varovalno opremo, ki je glede
na situacijo potrebna za zaščito telesa pred mehanskimi, biološkimi ali kemičnimi
nevarnostmi (zaščitne rokavice, zaščitne čevlje, škornji, kombinezoni, zaščitne
čelade, ipd.).
• Padci z višine in zdrsi na nižji nivo ter delo v globini: Pri delu na višini je potrebno
zagotoviti zavarovanje pred padci z višine z uporabo kolektivnih varnostnih ukrepov
(ograje) ali uporabo osebne varovalne opreme za varovanje pred padci z višine
(varnostni pas). Pri delu v globini ali izkopih je potrebno upoštevati ukrepe za
varovanje pred porušitvijo brežin – izkopov. V globino ali z višine ne skačite. Za
dostope na višino ali v globino uporabite ustrezne lestve.
• Previdnost zaradi elektrike: V mokrih okoljih obstaja večja nevarnost stika z
električno napetostjo. Ne dotikajte se poškodovanih električnih vodnikov, prostih
električnih vodnikov ali električnih inštalacij. Električne napeljave in naprave uporabljajte zelo previdno. Pred vstopom v mokro okolje se prepričajte, da ne
obstaja nevarnost neposrednega ali posrednega stika z električno napetostjo.
• Uporaba delovne opreme in mehanizacije: Pri uporabi delovne opreme, kot so žage
in druga ročna orodja, bodite izjemno previdni. Upoštevajte navodila za varno
uporabo in delo ter uporabljajte predpisano osebno varovalno opremo. Delovno
opremo pred uporabo preglejte. Ne zadržujte se v nevarnem območju
mehanizacije.
• Izogibanje neposrednemu stiku z vodo in razkuževanje rok: Voda po poplavah je
lahko onesnažena s fekalno vodo, zato je higiena ključnega pomena. Če je le
mogoče, se izogibajte neposrednemu stiku z vodo, še posebej v primerih, ko je voda
onesnažena. Pri delu uporabljajte osebno varovalno opremo, kot so zaščitne
rokavice, gumijasti škornji ter drugo. Redno si umivajte in razkužujte roke, še
posebej pred uživanjem hrane ali dotikanjem obraza.
• Redni odmori in hidracija: Delo po poplavah je precej fizično naporno. Redno si
privoščite odmore in poskrbite za hidracijo, da ohranite svojo energijo in
koncentracijo.
• Pri delu upoštevajte navodila vodij del oziroma organizatorjev dela.
V tem težkem času je skrb za varnost in zdravje ključnega pomena. Vaša pomoč pri obnovi
in čiščenju je neprecenljiva, vendar vas hkrati spodbujamo, da upoštevate zgornje nasvete
ter sprejmete vse potrebne ukrepe za preprečevanje poškodb in zdravstvenih težav. Hvala
vam za vašo nesebično pomoč in solidarnost. Skupaj bomo premagali to krizo in ponovno
zgradili naše domove in skupnosti.
Katja Čoh-Kragolnik, vršilka dolžnosti glavne inšpektorice je prostovoljce pozvala: »Priča
smo izjemni enotnosti in solidarnosti Slovencev, ki nesebično pomagajo prizadetim ob
poplavah. Skupaj se borimo, da bi obnovili naše domove in skupnosti. Vsi, ki ste vključeni v
čiščenje posledic poplav, vedite, da je varnost in zdravje pri delu naša prednostna naloga.
Varno dvigovanje težkih bremen, previdnost zaradi elektrike, izogibanje stiku z vodo itd. je
ključnega pomena. Prosimo, dosledno upoštevajte nasvete in navodila, ki smo jih podali,
da boste lahko učinkovito sodelovali pri obnovi brez ogrožanja svojega zdravja. Zavedamo
se, da so razmere zahtevne, vendar vas pozivam, da ne tvegate svojega zdravja. S skupnimi
močmi bomo premagali to krizo. Hvala vam za vašo nesebično pomoč in predanost.«

Za dodatne informacije in vprašanja glede varnosti pri čiščenju po poplavah se obrnite na Inšpektorat Republike Slovenije za delo.

PR oddelek Inšpektorata RS za delo