Preverjanje vsebnosti svinca v krvi otrok letos nekoliko kasneje

Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Ravne na Koroškem, letno izvaja preverjanja vsebnosti svinca v krvi otrok iz Zgornje Mežiške doline. Zaradi epidemije koronavirusa bodo letošnje preverjanje, ki je običajno potekalo v mesecu maju in juniju, prestavili za nekaj mesecev.

 

Odvzeme krvi NIJZ običajno izvaja v mesecu maju in juniju, a je letos zaradi epidemije koronavirusa odvzem krvi onemogočen. Kot poroča STA, bo NIJZ kljub temu izvedel odvzeme krvi, a najverjetneje bo to možno šele v jesenskih mesecih. Na letošnji odvzem krvi bo predvidoma povabljenih 142 otrok, starih med 24 in 48 mesecev, ki prihajajo iz občin Mežica in Črna na Koroškem.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), Območna enota Ravne na Koroškem, letno izvaja nalogo preverjanja vsebnosti svinca v krvi triletnih otrok iz občin Mežica in Črna na Koroškem. Lanskoletni podatki so kazali izboljšave stanja, povišano vrednost svinca v krvi so imeli štirje otroci od skupno 87 testiranih, na odvzem krvi pa so povabili 115 otrok.

Vrednosti svinca v krvi otrok so lani pokazale bolj ugodne rezultate. Ciljna vrednost, ki jo sanacijski program določa pri 100 mikrogramih na liter krvi, je bila presežena le pri štirih otrocih oziroma 4,6 odstotkih. Izmerjene vsebnosti svinca v krvi otrok iz Zgornje Mežiške doline v letu 2019 so bile od 13 do 417 µg/l, pri čemer je najvišja vrednost močno odstopala od preostalih. Povprečna koncentracija svinca v krvi je bila 47,7 µg/l, geometrična srednja vrednost je bila 39 µg/l, mediana pa 38 µg/l.  Visoke vrednosti (100 µg/l in več) so imeli 4 (4,6%) otroci, nizke vrednosti (pod 50 µg/l) pa 59 otrok (67,8 %). Izmerjene vrednosti so bile med najnižjimi v dosedanjem izvajanju programa, še sporočajo.