Pretres okoljevarstvenih dovoljenj tudi za koroška podjetja, večina jih je sodelovala z razvpito družbo E-net okolje

Vlada je po zadnjih okoljskih katastrofah napovedala pregled izdanih okoljevarstvenih dovoljenj obratom. Pregled se torej obeta tudi večjim koroškim podjetjem, ki so v zadnjih letih dobila okoljevarstvena dovoljenja in je njihova proizvodnja potencialno nevarna za okolje.

Cerar zvoni po toči

Vlada je napovedala, da se bo po dveh obsežnih požarih v Ekosistemih v Zalogu pri Novem mestu ter Kemisu v Vrhniki, ki sta povzročila ogromno okoljsko katastrofo, lotila intenzivnega pregleda vseh izdanih okoljevarstvenih dovoljenj. Po besedah ministrice za okolje in prostor Irene Majcen bo vlada oblikovala posebne skupine po osmih področnih enotah inšpekcijskih služb, ki bodo pregledovale izdana okoljevarstvena dovoljenja. Obratov, v katerih se lahko pripetijo podobni izredni dogodki, kot smo jim bili priča v Kemisu in Ekosistemih, je v Sloveniji precej, inšpekcija bo imela polne roke dela, mudila pa se bo tudi na Koroškem. Cerar je ob teh dogodkih dejal, da bo treba pregledati natančnost teh dovoljenj, ob tem pa dodaja, da na področju dovoljenj, predpisov in praks v preteklosti ni bilo storjeno to, kar bi moralo biti, poroča STA.

Tudi nekatera koroška podjetja imajo za obratovanje okoljevarstveno soglasje ministrstva oziroma Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO). Med večjimi podjetji so TAB, MPI Reciklaža, Lek in Metal Ravne. V omenjenih podjetjih predelujejo snovi, ki so za okolje lahko škodljive, kar velja predvsem za svinec v TAB-u in MPI Reciklaži, kjer je okolica v Zgornji Mežiški dolini že zaradi pretekle proizvodnje svinčeve rude prekomerno onesnažena.

Koroška podjetja so redne stranke podjetja E-net okolje

Kot po tekočem traku ljubljansko podjetje E-net okolje izdeluje presoje vplivov na okolje, okoljska poročila in analize tveganj za onesnaženje okolja za podjetja, ki se ukvarjajo z »umazano proizvodnjo«. Omenjeno podjetje je presoje vplivov na okolje izdelovalo za razvpita podjetja, kot so Kemis, Magna in Papir Servis, ter tudi za TAB, MPI Reciklažo in Metal Ravne.

Pred dnevi smo poročali o okoljevarstvenem soglasju, ki ga je ARSO dodelil mežiškemu TAB-u za širitev proizvodnje na lokaciji v Žerjavu. Njihov zastopnik pri pridobivanju soglasja je bilo podjetje E-net okolje, z njimi pa so sodelovali že v preteklosti. Za omenjeno okoljevarstveno dovoljenje je E-net okolje izdelalo Poročilo o vplivih na okolje za povečanje kapacitete proizvodnje v podjetju TAB, d.d., SPE IB Žerjav, okoljevarstveno soglasje pa jim je ARSO dodelila letos, 16. junija. Poročilo z istim naslovom so izdelali tudi leta 2009. Tudi hčerinska podjetja mežiškega svinčenega mogotca koristijo storitve E-net okolja; za podjetje MPI Reciklaža so izdelali Poročilo o vplivih na okolje za povečanje predelave in odstranjevanja odpadkov.

Podjetja, ki za presojo zadolžijo E-net okolje, pridobijo dovoljenje

V poročilu o vplivih na okolje podjetja Kemis E-net okolje niso predvideli izrednega dogodka, ki se je pripetil pred nekaj meseci. Požarna varnost v poročilu ni bila ustrezno opredeljena, predpisana metodologija presoje pa niti ne veleva, da bi moralo poročilo vsebovati predvidevanje izrednega dogodka požara. Iz Alpe Adria Green so tudi pri okoljski presoji za podjetje Magna, ki želi v Sloveniji odpreti obrat Lakirnice, opozarjali, da ni primerne ocene požarnega tveganja. Podjetja, ki za okoljsko presojo zadolžijo podjetje E-net, pa v večini primerov pridobijo okoljevarstveno soglasje s strani ARSO.

Lep primer tega je podjetje Papir Servis, d.o.o., ki je v lasti razvpitega tajkuna in medijskega mogotca Martina Odlazka, podjetje pa je med drugim tudi lastnik propadajočega zemljišča nekdanje prevaljske »papirnice« oziroma nekdanje Tovarne lepenke. Leta 2013 je podjetje izgubilo okoljevarstveno dovoljenje za obrat v Mostah v Ljubljani, sledila je selitev obrata v Vevče. Okoljevarstveno presojo za ta obrat je leta 2014 izdelalo podjetje E-net okolje, Papir Servis pa je pridobilo novo soglasje. Leta 2016 so dovoljenje ponovno izgubili, saj Odlazkovi posli v medijih glasno odmevajo že leta, danes pa je podjetje v stečaju.

JP