Prenehanje stopnje nevarnosti nenormalni dogodek v Nuklearni elektrarni Krško

Po razglasitvi nenormalnega dogodka v Nuklearni elektrarni Krško, do katerega je prišlo v petek, 4. 8. 2023, ob 18:30 zaradi velikega pretoka in visokega nivoja reke Save, je Nuklearna elektrarna Krško, danes 5. 8. 2023 ob 12:30 razglasila prenehanje stopnje nevarnosti nenormalni dogodek. Sava pri NEK ima zdaj pretok in nivo manjši kot so kriteriji za nenormalni dogodek in trendi kažejo na nadaljnje upadanje pretokov in nivojev Save.

 

NEK je z vnaprejšnjo pripravo na napovedano visoko vodo uspešno preprečila negativne vplive na opremo in obratovanje elektrarne ter je nadaljevala z varnim obratovanjem na polni moči tudi v takšnih izrednih razmerah. Jedrska varnost NEK v času nenormalnega dogodka ni bila ogrožena.
Zanesljiva oskrba z električno energijo v izrednih vremenskih razmerah je zelo pomembna za prebivalce in službe, ki izvajajo reševanje prizadetih.

URSJV bo prenehala z delovanjem skupine, ki je spremljala stanje na elektrarni. Delavec v pripravljenosti na URSJV še naprej spremlja stanje na elektrarni.

dr. Tomaž Nemec
Direktor za obvladovanje
izrednega dogodka URSJV