Premogovnik Velenje je v prvih treh mesecih leta 2022 nakopal več premoga kot v enakem obdobju lani

Premogovnik Velenje je v prvih treh mesecih leta 2022 nakopal 887.206 ton premoga, v enakem obdobju lani 674.488 ton.

 

 

Zaradi zelo sušne zime in nizke vodnatosti rek je med decembrom lani in koncem marca letos prišlo do velikega izpada proizvodnje elektrike v slovenskih hidroelektrarnah. Del tega izpada je nadomestila povečana proizvodnja v Termoelektrarni Šoštanj, ki je letos do 30. 3. proizvedla 1.000 GWh električne energije, lani v enakem obdobju je tolikšno proizvodnjo dosegla šele 17. aprila.

Energetska kriza je pokazala, kako zelo smo – kljub vsem prizadevanjem za povečano rabo obnovljivih virov energije – odvisni od fosilnih goriv, k temu pa je svoje dodala še vojna v Ukrajini. Vojna ima številne razsežnosti, med drugim ima precejšen vpliv tudi na podražitve energentov. Če sem pred časom pisal o energetski revščini, je ta danes realnost. Energetski boni več kot očitno postajajo edini »gasilec« energetske krize, ki smo ji priča. Prehod na obnovljive vire energije in zeleno tranzicijo se bo zagotovo upočasnil. Prednost bo dobilo prebivalstvo in skrb za zmanjšanje inflacije, lakote, ki je nedvoumno povezana s ceno energentov.

Termoelektrarna Šoštanj se skupaj z lignitom iz Premogovnika Velenje še posebej v trenutnih zaostrenih razmerah na evropskih trgih z električno energijo kaže kot ključen, zanesljiv in nepogrešljiv proizvodni vir električne energije. Vedno rad poudarim, da bo premog pomagal pri zelenem prehodu in je edini substitut plinu. S premogom bomo lažje prešli fazo zelene transformacije.

Še nedolgo nazaj je veljalo, da bomo premog v Šaleški dolini odkopavali še približno trideset let, s sprejetjem nacionalne strategije izstopa iz premoga pa je ta letnica določena do leta 2033. Premogovnik Velenje je s tehničnega vidika sposoben odkopavati tudi po omenjeni letnici ob pogoju zadostnih vlaganj v prihodnjih letih tako v opremo kot v zaposlene, toda če kdo misli, da se bomo lahko šele leta 2033 odločili, da lahko obratovanje kar tako podaljšamo še za deset let, se zelo moti. Ta odločitev mora biti sprejeta v obdobju med letoma 2025 do najkasneje 2027, kar omogoča izdelavo jamske infrastrukture za potrebe odkopavanja po letu 2033. Elaborat o zalogah premoga Premogovnika Velenje sicer potrjuje, da so zaloge konec leta 2021 znašale še več kot 102 milijona ton in glede na predvideno dinamiko odkopavanja zadoščajo za normalno obratovanje še nekaj desetletij.

Srečno!