Premalo denarja za sanacijo, preveč svinca v krvi

Letošnje meritve vsebnosti svinca v krvi triletnikov Zgornje Mežiške doline so pokazale katastrofalne rezultate, slovenska javnost pa je ob tem ogorčena in zaskrbljena. To so najslabši rezultati po letu 2008, ko se je začel izvajati program sanacije, za katerega država Koroški dolguje še približno dva milijona evrov sanacijskih sredstev.

Natanko pred dvema tednoma smo na portalu e-Koroška izpostavljali problematiko letošnjih povišanih vrednosti svinca v krvi triletnikov v Zgornji Mežiški dolini. Kar dvajset odstotkov vseh testiranih triletnikov je imelo povišane vrednosti svinca v krvi, to je več kot 100 mikrogramov na liter krvi. Ob tej »priložnosti« pa je država Zgornji Mežiški dolini za sanacijo namenila sredstva, ki so jih poimenovali dodatnih 200 tisoč evrov. Dodatna zagotovo niso, saj država po sanacijskem programu Koroški do danes dolguje približno dva milijona evrov sanacijskih sredstev.

Država bo sredstva za sanacijo Zgornje Mežiške doline namenjala do leta 2022, skupno pa je dolini namenjenih 13,4 milijona evrov. Trendi porabe skozi minulo desetletje pa kažejo, da še zdaleč ne bo porabljenih toliko sredstev, kot jih je bilo s sanacijskim programom določenih v letu 2007. Kot smo na portalu e-Koroška že poročali, je od leta 2008 pa do leta 2015 Mežiški dolini pripadlo 8.626.000,00 evrov, toda zaradi stalnega zmanjševanja teh sredstev v državnem proračunu sta občini Mežica in Črna na Koroškem za sanacijske ukrepe prejeli le 6.419.135,00 evrov. Država torej »svinčenim« občinam dolguje že približno dva milijona sredstev. Manjkajoča sredstva pa se kažejo tudi v počasnejšem izvajanju programa sanacije in posledično z letošnjimi povišanimi vrednostmi svinca v krvi otrok Zgornje Mežiške doline.

Kriva je država in ne suša v mesecu maju

Kot je pred dvema dnevoma v Odmevih dejal Matej Ivartnik iz NIJZ OE Ravne na Koroškem, je glavni razlog v sušnem mesecu maju in posledično večjem prašenju makadamskih cest. Težava pa tiči globlje kot pa v prašnemu mesecu maju. Če bi država namenjala sredstva s takšno dinamiko, kot je bilo določeno s sanacijskim programom pred slabim desetletjem, bi bila v občinah Mežica in Črna na Koroškem asfaltirana še marsikatera makadamska cesta, prebivalci pa ne bi več vdihavali toliko svinčenega prahu kot ga danes.

Številne makadamske ceste so nasute z jalovino iz mežiškega rudnika, ta jalovina in mivka pa sta v minulem desetletju predstavljali tudi uporaben gradbeni material za tamkajšnje podjetje Gradbeni materiali. Jalovine skorajda ni več, v predelavo pa gre naravna kamnina, in številni se sprašujejo tudi o posledicah tovrstne predelave, ki ob stalni prisotnosti svinčevega prahu predstavlja še dodatno obremenitev za okolje.

Nič novega ne bomo zapisali, če še enkrat dodamo, da svinec spada med kovine, ki imajo toksičen vpliv na možgane. Poleg možganov in živčevja se kopiči tudi v ledvicah, jetrih in kosteh.

JP