Prejemnik Puhove nagrade za vrhunske dosežke je dr. Zdenko Časar iz Leka

Prof. dr. Zdenko Časar, vodja področja Zgodnji razvoj farmacevtskih izdelkov v Leku, je prejel Puhovo nagrado za svoje izjemno delo na področju industrijske farmacije. Gre za najvišjo nacionalno nagrado za znanstvene dosežke, dr. Časar pa jo je prejel za vpeljavo številnih novih znanstvenih konceptov, tehnologij in inovacij, ki se nanašajo na sintezo, analitiko, polimorfizem in stabilnost zdravilnih učinkovin in zdravil. 

 

Puhovo nagrado od leta 2018 podeljuje Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije za vrhunske dosežke posameznika ali skupine posameznikov, ki so se izjemno uveljavili s svojimi dosežki in imajo izjemen pomen za gospodarski oziroma družbeni razvoj posameznega področja, regije ali države.

V obrazložitvi nagrade je odbor zapisal, da prof. dr. Zdenko Časar z novimi odkritji na področju mehanizmov razkroja in polimorfizma zdravilnih učinkovin prispeva k razumevanju njihove kemijske in fizikalne stabilnosti, pa tudi k boljšemu napovedovanju njihovega roka uporabe. V zadnjem obdobju z uvajanjem principov razvoja analitike z vgrajeno kakovostjo izboljšuje analitiko zdravil. Izstopajoč je njegov članek, objavljen v vodilni reviji s področja kemije Chemical Science, v katerem je predstavil najenostavnejšo in najkrajšo sintezo zdravilnih učinkovin za zdravljenja raka. Članek, ki ga je posebej izpostavil uredniški odbor revije, je Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije lani uvrstila tudi med dosežke Odlični v znanosti 2022 na področju farmacije. Dr. Časar je pomembno prispeval tudi k razvoju zdravil za zdravljenje diabetesa ter anemije, ki sta nedavno prišli na trg, za kar je prejel kar tri zlata priznanja Gospodarske Zbornice Slovenije za najboljšo inovacijo. V ocenjevanem obdobju je dr. Časar objavil 25 izvirnih ter 6 preglednih znanstvenih člankov, uredil eno znanstveno monografijo izdano pri mednarodni založbi in dobil podeljenih 26 mednarodnih patentov v 13 patentnih družinah.

Ob prejemu priznanja je dr. Časar, ki svoje znanje in izkušnje iz industrije predaja tudi študentom na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani, povedal: »Puhova nagrada je najvišja slovenska nacionalna nagrada za izjemne znanstvene dosežke, zato sem počaščen, da me je odbor uvrstil med prejemnike. Ta nagrada potrjuje tudi izjemno delo Lekovega razvojnega centra v zadnjih letih, hkrati pa je dokaz zavezanosti podjetja, da svojim zaposlenim zagotavlja najboljše pogoje za razvojno delo in spodbuja ustvarjalno vzdušje, v katerem se kar najbolj razvijajo sposobnosti posameznika.«

Nagrada je tudi dokaz strateškega doprinosa Lekovih raziskovalcev k razvojni dejavnosti v Sloveniji in plodnega sodelovanja podjetja z akademsko sfero. »S trdim dolgoletnim partnerstvom z institucijami smo uspeli zgraditi ekosistem, znotraj katerega uspešno sodelujemo v razvoju znanosti, bazičnih znanj in aplikativnih rešitev. Nagrada, ki jo je dr. Zdenko Časar zasluženo prejel za svoje vrhunsko razvojno delo, potrjuje, da podjetja in raziskovalne ustanove lahko skupaj najbolj učinkovito ustvarjamo gospodarski napredek in zagotavljajo trajno rast družbene blaginje. Prepričan sem, da bomo z novimi napovedanimi naložbami v Lekove razvojne zmogljivosti, še naprej premikali meje slovenskega znanstvenega prostora,« je dodal Robert Ljoljo, predsednik uprave Leka in predsednik Sandoza Slovenija.