Preiskovalna komisija kanal C0

V državnem zboru je potekala 2. seja Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab in nezakonitosti pri gradnji povezovalnega kanala C0 na območju ljubljanskega vodonosnika Ljubljanskega polja. Seja je bila namenjena dogovoru o delu preiskovalne komisije, zato je potekala brez navzočnosti javnosti.

Nedavna uničujoča neurja so pokazala – žal tudi v Ljubljani – kako pomembno je, da se je SDS odločil in predlagal zahtevo po preiskovalni komisiji glede nedopustne gradnje kanala C0. Težko si je zamisliti, kaj bi se zgodilo, če bi bil kanal CO v času poplav že v funkciji. Slednje so pokazale, da trditve ljubljanske mestne oblasti, da kanal C0 ni na poplavnem območju, ne držijo.

V medijih je bilo ob zadnjih neurjih moč zaslediti fotografije z vodo zalite trase kanala in tudi poškodbe. Če bi kanal C0 že deloval, bi lahko prišlo do hudega onesnaženja podtalnice, ki daje vodo Ljubljančanom. Ljubljanski župan Zoran Janković sicer trdi, da je povezovalni kanalizacijski kanal C0, ki prečka vodovarstveno območje, varen pred naravnimi nesrečami, kot so potres, neurja ali poplave.

Da to ne drži, je v nedavni oddaji Arena, 28. 8. 2023 na nacionalni televiziji opozoril tudi mednarodno uveljavljeni strokovnjak, gradbeni inženir Marjan Pipenbaher, sicer trenutno tudi prvi svetovalec vlade za obnovo po poplavah. Slednji je med drugim izjavil: “Preko zaščitenega vodnega območja voditi kanalizacijo ni pametna rešitev.”

V luči zgoraj predstavljenih dejstev je poslanka Anja Bah Žibert že večkrat opozorila, da z gradnjo kanala C0 pristojni kličejo novo katastrofo. V svoji izjavi za javnost po drugi seji je preiskovalna komisija opozorila na velik javni interes za delovanje te komisije, zato namerava javnost o svojem delu skrbno in redno obveščati. Poslanka Bah Žibert pa poudarja, da je zelo pomembno, da preiskovalna komisija intenzivno dela.

Služba za odnose z javnostmi SDS