Predstavniki Inštituta 1.oktober so se srečali na delovnem sestanku z Varuhom človekovih pravic g. Petrom Svetino

Danes smo se predstavniki INŠTITUTA 1. OKTOBRA srečali na delovnem sestanku z VARUHOM ČLOVEKOVIH PRAVIC g. Petrom Svetino. Predstavili smo mu našo pobudo za odpravo in popravi KRIVIC glede pokojnin, ter pobudo o ureditvi slovenskega zdravstva, ki ne omogoča starejši populaciji v nekaterih primerih niti osnovnih zdravstvenih storitev. V obeh problematikah so kršene človekove pravice.

V obeh primerih se sklicujemo na 2. člen ustave, ki pravi:
SLOVENIJA JE PRAVNA IN SOCIALNA DRŽAVA.
Socialna država je država, ki si za svoj cilj postavlja socialno varnost in socialno pravičnost za vse svoje prebivalce. Pojem zajema normativne in institucialno ukrepe države ter javno financiranje obvladovanja tistih tveganj, ki ogrožajo socialno varnost prebivalcev. Socialna država s svojo socialno politiko skrbi za družbeno enakost ter preprečuje revščino. Tukaj so politika in odločevalci na najbolj pomembnih položajih povsem zatajili.
Od varuha pričakujemo takojšnje ukrepanje in pozivanje k ureditvi problematičnih zadev.
Društvo INŠTITUT 1.OKTOBER