Poziv Kluba koroških Slovencev v Ljubljani

Klub koroških Slovencev na čelu s predsednikom Janezom Stergarjem poziva najvišje državne organe k notifikaciji nasledstva Republike Slovenije po SFR Jugoslaviji. V Klubu koroških Slovencev so prepričani, da notifikacija nasledstva Republike Slovenije kot pridružene sile ADP pomeni korak v procesu izgrajevanja suverenosti Republike Slovenije in dobro sosedstvo z Republiko Avstrijo.