Potrebe po kadrovskem štipendiranju za šolsko leto 2022/23

RRA Koroška, Regionalna razvojna agencija za Koroško, d.o.o. vabi dijake in študente, da si na njihovi spletni strani pod zavihkom PODJETNIŠTVO, REGIJSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA, E-točka proste kadrovske štipendije v Koroški regiji 2022/2023 ogledajo proste potrebe po kadrovskem štipendiranju delodajalcev in se z delodajalci povežejo ter si zagotovijo kadrovsko štipendijo. Po zaključku izobraževanja pa zaposlitev v podjetju, ki ga bo štipendiralo.

 

Vse delodajalce Koroške regije pa Regionalna razvojna agencija za Koroško vabi k posredovanju prostih potreb po kadrovskem štipendiranju, da jih bo le-ta brezplačno objavila na svoji spletni strani.

Z objavo prostih potreb po kadrovskem štipendiranju želi Regionalna razvojna agencija za Koroško povezovati mlade in delodajalce v regiji. Mlade želi informirati o poklicnih potrebah delodajalcev in jih usmerjati na poti k izbiri zaposljivih poklicev. Delodajalcem pa želi pomagati pri dolgoročnem načrtovanju in zagotavljanju kadrov, ki jih v svoji dejavnosti potrebujejo.

Informacije: Jasmina Pungartnik (vodja projekta), na e-naslov: [email protected], telefonska
številka: 05 90 85 199.