Poslovanje koroških podjetij v lanskem letu nekoliko slabše

Koroška podjetja so v lanskem letu beležila slabše poslovne rezultate kot v letu 2019. Tako pri gospodarskih družbah kot samostojnih podjetnikih je opazen upad prihodkov, manjši čisti dobiček in večja izguba.

GZS Koroška je nedavno analiziral prve ključne podatke o rezultatih poslovanja gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v letu 2020 na območju dvanajstih koroških občin. »Podatki so zbrani iz letnih poročil za leto 2020, ki so jih AJPESu predložili 1.305 družb in 1.732 samostojnih podjetnikov koroške regije,« so sporočili iz GZS Koroška.

Koroške gospodarske družbe so v minulem letu dosegla slabše poslovne rezultate kot v letu 2019. Skupno so ustvarili 1,9 milijarde evrov prihodkov in 74,6 milijonov evrov čistega dobička, čista izguba pa znaša 46,2 milijonov evrov. V letu 2019 so gospodarske družbe na območju dvanajstih koroških občin prislužile 2,1 milijarde evrov prihodkov, 94 milijonov evrov čistega dobička in le 20 milijonov evrov čiste izgube. Število zaposlenih v gospodarskih družbah se je v primerjavi z letom 2019 zmanjšalo za 3 odstotke, še kažejo AJPES-ovi podatki.

Tudi samostojni podjetniki so v minulem letu zabeležili slabše poslovne rezultate, ustvarili so približno deset odstotkov manj prihodkov kot leta 2019. Skupni prihodki koroških s.p.-jev znašajo 177 milijonov evrov, dobiček 14,5 milijonov evrov, izguba pa se je povečala za milijon evrov, in sicer iz 1,4 milijona na 2,4 milijona evrov. Število zaposlenih pri koroških samostojnih podjetnikih se je v minulem letu zmanjšalo za 45 zaposlenih, lani so zaposlovali 1614 ljudi. Bruto plača na zaposlenega je znašala 1248 evrov.