Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke zahteva sklic nujne seje Odbora infrastrukturo, okolje in prostor

Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke zahteva sklic nujne seje Odbora infrastrukturo, okolje in prostor z obravnavo naslednje točke: Prometni kolaps na slovenskih avtocestah. Slovenija se že nekaj časa spopada z zastoji na cestah, posledično pa je močno upadla prometna pretočnost in se zmanjšala prometna varnost. 

Vozniki v Sloveniji stojijo v večkilometrskih kolonah vozil, ki so med drugim posledica različnih obnovitvenih del in zapor nekaterih cest. Pot, ki se je v povprečju prevozila v pol ure, se s sedanjimi zastoji podaljša v uro in pol do dve uri in več. Zastoji vplivajo na vse, ki se vsakodnevno vozijo na delo ali v šole, na njihovo produktivnost in kakovost življenja.

Na prometne zastoje na cestah smo v Poslanski skupini SDS opozarjali že marca in kasneje tudi predlagali, da se vsaj v času turistične sezone uvedejo cenejše nočne vinjete, da bi nekoliko razbremenili naše ceste. Žal vlada ni imela posluha za naš predlog. Tudi strokovna javnost na obstoječe razmere na cestni infrastrukturi opozarja že vrsto let. Kot vemo, se je zamaknil terminski plan izgradnje tretje razvojne osi, podaljšala se je časovnica izgradnje drugega tira. Veliko cestne infrastrukture je sedaj uničene zaradi nedavnih poplav in zemeljskih plazov, ki so prizadeli večji del Slovenije.

Opozarjamo tudi na zmanjšanje prometne varnosti, na katero znatno vpliva lanska ukinitev avtocestne policije. Ta poteza se je izkazala za katastrofalen ukrep sedanje vlade, saj so pozitivni učinki avtocestne policije tudi hitrejše posredovanje pri intervencijah in odpravi zastojev.  Prav tako skrbijo tragične posledice prometne nesreče na ljubljanski obvoznici v začetku septembra, ki kličejo k ustreznemu ukrepanju.

V predvolilnem času smo od sedanje koalicije v soočenju na Trgu republike, ki ga je organizirala t. i. civilna družba Glas ljudstva, slišali, da se v cestno infrastrukturo ne bo vlagalo, dokler se ne naredi nekih resnih razmislekov. Kar je zaskrbljujoče, še posebej zato, ker se v dobrem letu aktualne vlade ni naredilo nič. 

Zaradi vseh navedenih dejstev v Poslanski skupini SDS zahtevamo sklic nujne seje, saj menimo, da je čas, da se ta problematika ustrezno naslovi.

Služba za odnose z javnostmi SDS