Poslanska skupina SDS zahteva nujno sejo Odbora za izobraževanje, znanost in mladino

Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke zahteva sklic nujne seje Odbora za izobraževanje, znanost in mladino z obravnavo naslednje točke: »(Ne)realizacija sprejetih sklepov s področja izobraževanja, znanosti in mladine«. Člani Odbora za izobraževanje, znanost in mladino so v tem sklicu Državnega zbora RS zasedali na osmih rednih in 16 nujnih sejah, na katerih so sprejeli 11 sklepov.

Med drugim o povečanju telesne dejavnosti v šolskem času; o vzpostavitvi programa Zdrav življenjski slog; o  pomoči slovenskim občinam, zasebnim vrtcem s koncesijo in zasebnim vrtcem, ki izvajajo javno veljavni program; o spremembah, ki bi učitelje, vzgojitelje in ravnatelje opolnomočile s pedagoško avtoriteto in avtonomijo; o preprečevanju nasilja med mladoletnimi…  

In kakšna je dosedanja realizacija sklepov s strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje ter Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije? Skorajda nična.

Poslanci kot predstavniki ljudstva in člani zakonodajne veje oblasti izvajajo nadzorno funkcijo nad izvršilno vejo oblasti. Ustava Republike Slovenije v 110. členu določa tudi, da so vlada in posamezni ministri v okviru svojih pristojnosti samostojni in odgovorni državnemu zboru.

V Poslanski skupini SDS ugotavljamo, da Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ne upoštevata sklepov, ki jih Državni zbor RS sprejema na področju iz njunih pristojnosti, s čimer po našem prepričanju kažeta podcenjujoč odnos do zakonodajne veje obrasti, posledično do državljanov, ki so poslance izvolili.

Zato menimo, da moramo člani Odbora za izobraževanje, znanost in mladino opraviti razpravo z obema resornima ministroma, ugotoviti, kakšni so razlogi za nerealizacijo sklepov, in dobiti zagotovila, da bodo sklepi, ki jih sprejemamo z vso odgovornostjo in skrbjo za dobrobit naših državljanov, tudi realizirani. 

Zaradi vseh navedenih dejstev v Poslanski skupini SDS zahtevamo sklic nujne seje pristojnega odbora.

Služba za odnose z javnostmi SDS