Poslanska skupina SDS je v parlamentarni postopek vložila predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

Poslanska skupina SDS je v parlamentarni postopek vložila predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. S predlaganimi zakonskimi spremembami želimo delodajalcem omogočiti, da zaradi potreb po delu obdržijo delavce tudi po tem, ko se ti že polno upokojijo, delavce, ki izpolnijo pogoje za polno upokojitev pa motivirati, da zaposlitev sprejmejo.
Sistem je trenutno urejen tako, da posameznik ne more istočasno opravljati dela s polnim delovnim časom in prejemati polne starostne pokojnine. Zakonska ureditev, ki je veljala do 31.12.2012 (ZPIZ-1) je poznala institut ti. izvzema iz zavarovanja, ki je posameznikom pod določenimi pogoji omogočal upokojitev in uživanje polne starostne pokojnine na način, da so lahko še naprej opravljali samostojno dejavnost.
Delavcem po veljavni ureditvi torej ni omogočeno, da po izpolnitvi pogojev za starostno pokojnino nadaljujejo z delom, ne da bi to vplivalo na višino njihove pokojnine, kar v slab položaj spravlja tudi delodajalce. Slednji namreč delavca, ki ga potrebujejo in so z njegovim delom zadovoljni, ko ta izpolni pogoje za starostno upokojitev ne morejo obdržati v delovnem razmerju, ne da bi se bil ta prisiljen odpovedati precejšnjemu delu starostne pokojnine. Poleg tega je delna upokojitev časovno omejena na največ 3 leta.
Delodajalci se zaradi trenutne zakonske ureditve znajdejo v položaju, ko morajo iskati nove delavce, kar pa je v določenih primerih zelo težko izvedljivo. Določeni delavci namreč razpolagajo z izkušnjami in znanji, ki jih je (v kratkem času) zelo težko nadomestiti (npr. statiki, določene specializacije v zdravstvu, ipd.).

Predlagatelji predlagamo spremembo obstoječe zakonske ureditve na način, da se zavarovancem, ki izpolnijo zakonske pogoje za polno starostno upokojitev in za katere delodajalec zaradi delovnih potreb izrazi interes po ponovni zaposlitvi tudi po njihovi upokojitvi, omogoči hkratno prejemanje starostne pokojnine v polnem znesku (100%) in opravljanje dela v delovnem razmerju za polni delovni čas (dvojni status).

Predlog zakona zaradi zagotavljanja kvalificirane delovne sile prinaša tudi dolgoročne pozitivne posledice za gospodarstvo.