Poslanec SDS mag. Branko Grims je na Vlado Republike Slovenije naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi s problematiko umika Slovenske vojske z meje s Hrvaško

Ob tako močno poslabšani situaciji z ilegalnimi migracijami je še toliko težje razumljivo, da je bila očitno povsem na tiho in brez ustreznega obveščanja javnosti sprejeta odločitev o umiku vojakov Slovenske vojske z meje s Hrvaško. Poslanec SDS mag. Branko Grims je na Vlado Republike Slovenije naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi s problematiko umika Slovenske vojske z meje s Hrvaško kljub drastično povečanem vdoru ilegalnih migrantov na ozemlje Republike Slovenije.

 

 

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Stanje na področju varovanja slovenske meje pred nedovoljenimi vdori tujcev na ozemlje Republike Slovenije se je poleti in jeseni drastično poslabšalo. Do konca meseca novembra je bilo pri nezakonitem vdoru na ozemlje Republike Slovenije zalotenih 27.227 ilegalnih migrantov, med tem, ko jih je bilo v primerljivem obdobju lani 9310. Še mnogo hujše je na področju problematike zlorab azilnega postopka, kjer je bilo lani v tem obdobju danih – do takrat rekordnih! – 4995 vlog za azil, letos pa že več kot petkrat več: 26.810.

Da gre za očitno problematiko zlorab azilnega postopka je večkrat letos opozorila tudi slovenska Policija. Citat iz poročila Policije: »Nedovoljene migracije v obdobju od 1. 1. 2022 do 31. 8. 2022: Trend porasta števila izraženih namer podaje prošenj za mednarodno zaščito je letos izrazito strm. Kaže na očiten porast problematike zlorab našega azilnega sistema.« Ob tem velja opozoriti, da so iz zadnjih poročil Policije, kljub še dodatnemu poslabšanju problematike, ta opozorila bila očitno umaknjena, kar je nedvoumen dokaz za politično poseganje v strokovno delo Policije.

Ob tako močno poslabšani situaciji je zato še toliko težje razumljivo, da je bila očitno povsem na tiho in brez ustreznega obveščanja javnosti sprejeta odločitev o umiku vojakov Slovenske vojske z meje s Hrvaško. Da je bila za hrbti državljanov na hitro očitno sprejeta že dokončna odločitev o umiku potrjujejo izjave nekaterih visokih oficirjev o ukinjanju TOS ob južni meji in dana navodila, da se vojakov po 23. 12. 2022 na mejo ne napotuje več.

Napake pri varovanju slovenske meje pred vdori ilegalnih migrantov državljane oziroma davkoplačevalce strahovito veliko stanejo. Posledice so varnostne, finančne, socialne… Računsko sodišče Republike Slovenije je že pred časom objavilo uradni izračun, po katerem vsak ilegalni migrant slovenske davkoplačevalce stane okoli 1970 evrov mesečno. Izgovori, ki smo jih lahko poslušali, da izračun velja za azilante, ne pa za vse ilegalne migrante, je postal očitno povsem brezpredmeten, saj je število ilegalnih migrantov in azilantov zadnje mesece že skoraj izenačeno – praktično vsi dajo vlogo za azil (letos 27.227 ilegalnih migrantov in 26.810 vlog za azil).

Pričakovanja, da se bo ob vstopu Hrvaške v Schengensko območje stanje na naši meji s Hrvaško zgolj zato bistveno izboljšalo, so brez prave osnove. Hrvaška si je že sedaj za vstop v Schengensko območje prizadevala po najboljših močeh. Spremembe bodo očitne takoj samo pri legalnih potovanjih. Ilegalne migracije pa ostajajo dolgoročno velik problem, zato bi morala Vlada Republike Slovenije ohraniti in, glede na svoje katastrofalne poletne in jesenske rezultate na področju preprečevanja ilegalnih migracij, še bistveno okrepiti ukrepe za zaščito naše meje s Hrvaško. Izkušnje zadnjih pet let jasno kažejo, da se je neodgovorno zanašati na kogarkoli drugega, razen sami nase.

Vlado Republike Slovenije zato sprašujem:

1.    Kdo, kdaj in na kakšni osnovi je sprejel sklep o umiku vojakov Slovenske vojske z meje s Hrvaško?
2.    Zakaj se umikajo vojaki Slovenske vojske, ki so pomagali pri varovanju meje s Hrvaško, in ali umik z dnem 23. 12. 2022 oziroma do 1. 1. 2023 velja za vse? Če kateri vojaki še ostajajo na meji, do kdaj bodo ostali?

3.    Kako namerava Vlada Republike Slovenije zagotavljati varovanje slovenske meje s Hrvaško v bodoče, saj je očitno že sedaj zaradi povsem napačne politike vlade prišlo do drastičnega povečanja števila vdorov ilegalnih migrantov na ozemlje Republike Slovenije za skoraj trikrat (do konca novembra 2022: 27.224; lani: 9310), še huje pa je pri očitnih zlorabah azilnega postopka, na kar je v svojih poročilih posebej opozarjala Policija, saj se je število vlog povečalo za več kot petkrat (do konca novembra 2022: 26.810; lani: 4995)?

4.    Ali je Vlada Republike Slovenije že naredila oceno stroškov, ki bodo nastali zaradi drastično povečanega vdora ilegalnih migrantov na ozemlje Republike Slovenije in še posebej zaradi očitno tako močno povečanega števila zlorab vlog za azil v Sloveniji, na kar je opozarjala tudi Policija v svojih poročilih, da že samo število vlog v letošnjem letu presega skupno število vseh vlog za azil v minulem petletnem obdobju?

5.    Kakšni bodo stroški ilegalnih migracij ter s tem povezanih zlorab (na katere je opozorila Policija) azilnega postopka v letošnjem letu in kakšna je ocena vlade za prihodnje leto ob še dodatnem poslabšanju varovanja meje zaradi umika vojakov Slovenske vojske?