Porast težkih kovin v okolju v času gradbene sezone

Gradbena sezona je v polnem teku, z njo pa prihaja tudi povečano onesnaženje zraka in okolja, posebej izpostavljena je Zgornja Mežiška dolina. Nacionalni inštitut za javno zdravje podaja priporočila, upoštevanje katerih lahko omili vnos svinca in drugih težkih kovin v okolje in ljudi.

»Vnos svinca in drugih težkih kovin iz okolja v telo še vedno predstavlja velik problem v Zgornji Mežiški dolini, za katero je značilna prisotnost svinca in drugih težkih kovin v okolju. Industrija svinca ima v dolini zelo dolgo tradicijo in njene emisije so povzročile veliko obremenitev različnih faktorjev okolja, predvsem zgornje plasti tal,« so zapisali na spletni strani NIJZ.

V Zgornji Mežiški dolini onesnaževanje povzroča tudi gradbeni material, ki vsebuje povečane količine težkih kovin, zatorej lahko večjo obremenitev s svincem in drugimi težkimi kovinami tamkajšnji prebivalci pričakujejo tudi na makadamskih cestah, parkiriščih, dvoriščih, fasadah in ometih, sporoča NIJZ.

Vir: NIJZ

Obremenitve okolja večje tudi zaradi nedosledne sanacije

Vlada je letos ob poraznih rezultatih, ki so odraz nedoslednosti izvajanja sanacijskega načrta, povečala sredstva za leto 2018 na 1,2 milijona evrov. To je seveda dobrodošlo, a je v primerjavi z manjkajočimi sredstvi, ki jih država v vseh letih izvajanja sanacijskega programa dolguje Mežici, Črni na Koroškem in NIJZ OE Ravne, daleč od potrebnih sredstev za sanacijo okolja Mežice in Črne na Koroškem. Kot smo na portalu e-Koroška že poročali, je od 2008. pa do letos Mežiški dolini pripadlo več kot 10 milijonov evrov, toda zaradi stalnega zmanjševanja teh sredstev v državnem proračunu sta občini Mežica in Črna na Koroškem za sanacijske ukrepe prejeli približno dva milijona evrov manj, kot je določeno v odloku.

Manjkajoča sredstva pa se kažejo tudi v počasnejšem izvajanju programa sanacije in posledično v letošnjih povišanih vrednostih svinca v krvi otrok Zgornje Mežiške doline. Poleg tega pa botruje tudi k temu, da moramo biti po desetih letih sanacije še vedno zelo pozorni, kako živimo in delujemo v prekomerno onesnaženem okolju.

NK