Porast nestrpnosti in agresivnosti do medobčinskih redarjev

Medobčinski redarji v Mežiški dolini se srečujejo s primeri nestrpnosti in agresivnosti občanov. Konec leta 2017 so zaposlili dodatnega redarja, kar prispeva k njihovi lastni varnosti.

Kot smo na portalu e-Koroška že poročali, se je Medobčinsko redarstvo soočalo s kadrovsko podhranjenostjo. Izpostavili smo problem bolniške odsotnosti enega in edinega redarja, ki je opravljal delo v vseh štirih občinah Mežiške doline. Za čas bolniške v dolini ni bilo redarja, z razpisom za prosto delovno mesto so poskušali omiliti kadrovsko problematiko, a razpis ni obrodil sadov.

Lani decembra so prek razpisa z ustreznim kadrom le uspeli zapolniti razpisano delovno mesto; tako delo danes v Mežiški dolini opravljata dva redarja. Dodaten redar pa ne prispeva le k večji varnosti in ustreznemu sankcioniranju prekrškarjev, ampak zagotavlja tudi večjo varnost redarjev na terenu. Kot je v letnem poročilu za minulo leto izpostavila vodja Medobčinskega redarstva občin Mežiške doline Irena Došen, je moč opaziti porast nestrpnosti in agresivnosti do občinskih redarjev.

»Zabeležen pa je porast nestrpnosti in agresivnega vedenja posameznikov do redarjev pri opravljanju nalog. Zaradi nedostojnega vedenja do uradne osebe so bili v letu 2017 izrečeni štirje ukrepi. Prav tako pa je bil zaradi storitve kaznivega dejanja resne grožnje zoper redarja podan en predlog pristojnemu prekrškovnemu organu,« je zapisano v poročilu.

 Največ je napačno parkiranih vozil

V minulem letu so obravnavali skupno 436 postopkov, največ na Ravnah na Koroškem, in sicer 343. V preostalih občinah je bilo prekrškarjev znatno manj, saj tam redar ni prisoten na dnevni bazi. V Mežici so obravnavali 38 postopkov, v Črni na Koroškem 31 in na Prevaljah 24. Največ kršitev je bilo zabeleženih na področju mirujočega prometa, torej v primerih napačno parkiranih avtomobilov. Izvajali so tudi nadzor na avtobusnih postajah, kjer opažajo brezbrižnost voznikov, ki s parkiranjem na postajališčih ovirajo varen potniški promet. Potniki morajo z avtobusov večkrat izstopiti na glavno cesto, ker le-ta nima dostopa do varnega območja avtobusne postaje. »V času opravljanja nadzora se opaža, da vozniki, ko opazijo redarja, ne ustavljajo na postajališču, ko pa se nadzor preneha, zopet nadaljujejo s kršitvami. Na tem mestu bi zopet pozvali občine, naj obvestijo lokale na avtobusnih postajališčih, da avtobusne postaje niso namenjene njihovim gostom in da je treba poskrbeti za primerna parkirišča v okolici teh lokalov,« opozarja Medobčinsko redarstvo.

Kadrovska problematika je zaenkrat urejena, pri učinkovitem izvajanju dela na terenu pa jih ovira pomanjkanje avtomobilov. Omejeni so na dostopnost službenih vozil Občine Ravne na Koroškem, lastnih avtomobilov namreč nimajo. V primeru, ko vozila nimajo na voljo, lahko delo opravljajo le peš po bližnjih ravenskih naseljih in po trgu mesta. V Medobčinskem redarstvu menijo, da bo treba v letu 2018 intenzivno delati na pridobitvi lastnega sredstva, da bodo redarji bolj odzivni in imeli večjo prisotnost na terenu.