Pomen, vloga in načini vključevanja invalidnih oseb v lokalno okolje, izobraževanje ter soodločanje

Možnosti in dostop do izobraževanja usposabljanja, zaposlitve in procesov soodločanja predstavljajo pomemben vidik polne socialne vključenosti posameznikov, ki se soočajo z invalidnostjo. Obseg, kakovost in poti do polne vključenosti se v praksi lahko razlikujejo med lokalnimi skupnostmi –kakovost omrežij in sodelovanja podpornega okolja, odločevalcev, javnih in zasebnih organizacij ter neformalnih skupin igra pri tem pomembno vlogo. Trajna omrežja podpore in sodelovanja za dvig vključenosti so osnova za načrtovanje in promocijo skupnostnih akcij ter možnosti za usposabljanje in aktivno državljanstva med najbolj ranljivim skupinami prebivalstva.

 

V okviru mednarodnega sodelovanja v programu Erasmus+ so oblikovali strokovna gradiva za neformalno in poklicno usposabljanje, ki vključujejo program mentorstva, načrtovanja vključitve v soodločanje v lokalni skupnosti in krepitev osebne mreže podpore za ranljive skupine prebivalstva. S slednjim v mislih vas vabijo, da se jim pridružite na praktični delavnici in spoznate možnosti, načine organiziranja skupnostnih akcij ter program mentorstva za podporo ranljivim skupinam prebivalstva s praktičnimi gradivi v mesecu Juniju 2023 in sicer dne:

2/06/2023 v času med 9:00 in 12:00

Predviden program dogodka:
8:30-9:00 Prihod in registracija udeležencev / uvodni pozdrav
9:00-9:30 Predstavitev mednarodnega sodelovanja v okviru programa Erasmus+
9:30-10:30 Skok v prakso – okrogla miza / moderiran pogovor in predstavitve regionalnih
organizacij, ki so dejavne na področju izobraževanja, zdravja in sociale
10:30-11:00 Odmor, izmenjava med udeleženci
11:00-12:00 Praktična delavnica – mentorstvo, omrežja podpore in krepitev moči
12:00-12:30 Zaključek in mreženje

Za vse informacije so vam na voljo – zaradi lažje izvedbe dogodka vas prosijo za predhodno

prijavo po e-pošti:

Zorka ŽIBERNA: [email protected] 051 332 386

ali

Moira KOBŠE: [email protected] 041 698 663