Pomembna obvestila Občine Črna na Koroškem

V kolikor opazite uhajanje oziroma odtekanje kakšnih nevarnih snovi v okolje, prosimo, da o tem kar najhitreje obvestite center za obveščanje na številki 112, saj bodo na podlagi tega vse pristojne službe poskrbele za izvedbo ukrepov zaščite, reševanja in pomoči. S tem se bodo zagotavljali osnovnih pogoji za življenje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Elektro Celje obvešča prebivalce na poškodovanih področjih, da se ne približujejo električnim vodom, ker so v obratovanju.

V Črni na Koroškem smo izjemno veseli Vaše pomoči. Ker nam je pomoč ponudilo ogromno ljudi, moramo le to preudarno razporediti. Zato Vas prosim, da se vsi, ki bi nam želeli pomagati, prej najavite. Vse informacije na telefonsko številko 031 265 848, kamor sporočite, koliko oseb in termin prihoda.
Občina Črna na Koroškem