Podjetje Lesoteka d.o.o. po požaru žage v Šentjanžu sporoča, da zastoja ne bo

Po tem, ko smo v podjetju Lesoteka d. o. o. za letošnje leto načrtovali končno
izvedbo investicije v izgradnjo nove in zmogljivejše žage v Šentjanžu, je 27.
decembra okoli 18. ure zagorelo v kabinskem prostoru, kjer operater upravlja z
žagami. Požar se je razširil po celotni hali, v kateri so stroji z elektro opremo in
hidravličnimi napeljavami ter verižnimi transporterji za oblan in žagan les.

 

Požar je poškodoval tudi del strešne konstrukcije, streho v celoti in obodne stene, na srečo pa se ni razširil izven hale, saj so ga gasilci še pravočasno omejili na lokacijo hale. Na
kraju požarišča je bilo med intervencijo 76 gasilcev iz šestih prostovoljnih gasilskih
društev. Kriminalisti so v jutranjih urah po temeljitem pregledu kraja izključili tujo
krivdo za nastanek požara, požar je najverjetneje nastal zaradi kratkega stika na
električni napeljavi znotraj prostora.

V podjetju Mebor v Železnikih, kjer izdelujejo stroje za razrez lesa, so zaradi nezgode
v Lesoteki takoj pripravili ponudbo za odkup njihove linije s tračno žago, večlistno
krožno žago in robilnikom, kar bo po čiščenju in odstranitvi ostankov požara v
najkrajšem možnem času možno namestiti v obstoječo halo. Na tak način bomo v
podjetju zabeležili zgolj izpad proizvodnje v času, ko se bo nameščala nova žaga. Ob
tem z dobavitelji opreme na Švedskem sočasno tečejo pogovori o dobavi opreme za
predvideno investicijo v linijo, ki je bila planirana v lanskem letu, do konca
letošnjega leta. Celotna investicija znaša približno 12 milijonov evrov in bo
zagotovila produkcijo razreza 100 000 kubičnih metrov hlodovine na letni ravni, v
enoizmenskem delovnem času. Na novi liniji bo omogočen razrez hlodovine
debeline od 10 do 100 cm. Mebor s svojo žago zagotavlja razrez letne kapacitete v
višini 18 000 kubičnih metrov hlodovine. Na tej liniji bodo ostali tudi vsi doslej
zaposleni, ki so začasno prerazporejeni na druga delovna mesta ali pa so na
začasnem čakanju na delo. Želja vodilnih v podjetju je, da ohrani število zaposlenih na tem nivoju. V letu 2024 vodstvo podjetja predvideva, da bo proizvodnja stekla
nemoteno v eni izmeni.

Odkup gozdno lesnih sortimentov je ena od najpomembnejših področij v našem
podjetju, zaradi nove investicije je že v začetku leta v načrtu tudi povišana intenziteta
odkupa lesa. Namesto dosedanjih 40 000 kubičnih metrov lesa bomo v prihodnje na
lastni žagi razrezali 100 000 kubičnih metrov lesa, zato je nujno potrebno zagotavljat
vhodno surovino. Naše odkupne cene in plačilni pogoji so bili že do sedaj med
najvišjimi v regiji (celo višje kot v sosednji Avstriji) cene in plačilni pogoji pri odkupu
lesa pa bodo tudi v prihodnje korak pred konkurenco.

Glede na to, da je žagarstvo naša osnovna dejavnost in iz tega izhajajo osnovni
produkti za nadaljnjo predelavo v naši peletni liniji, trgovini, pri uporabi lesa za
embalažo in kot končni produkt za gradnjo masivnih lesenih objektov v podjetju
Lesoteka Hiše, je v podjetju predvidena nabava potrebnega lesa iz drugih žagarskih
objektov. Zastoja na tržnem področju, tako v trgovinah kot v proizvodnji ostalih
sortimentov, ne bo!