Pobuda za enakopravnost narodnih manjšin skoraj zaključena

Milijon izjav o podpori Evropske državljanske pobude »Minority SafePack« je že skoraj zbranih, a časa ni več veliko. Za večjo enakopravnost in zaščito narodnih manjšin v Evropi je potrebnih le še 20 tisoč podpisov.

Možnost podpisati pobudo imajo evropski državljani samo še teden dni, in sicer do 3. aprila, manjka pa še dobrih 20 tisoč podpisov. Pobudniki prosijo državljane, da pobudo podprejo, prav tako pozivajo vse, ki zbirajo podatke za podpise, da le-te oddajo, saj časa za vnos podatkov v sistem ni več veliko.

Do danes je zadano število podpisov uspelo zbrati osmim državam, to so Danska, Španija, Hrvaška, Litva, Latvija, Slovaška, Madžarska in Romunija. Slednji državi sta rekorderki med podpisniki; Romunija je zadano število podpisov, to je 24 tisoč, prekoračila za 1098 odstotkov – pobudo je podprlo kar 263 tisoč Romunov. Na Madžarskem pa so mejo 15 tisoč podpisov presegli za 1260 odstotkov in zbrali 200 podpisnikov, število pa se iz dneva v dan veča. V Sloveniji je slika nekoliko drugačna. Zaenkrat je zbranih okoli 3600 izjav o podpori, potrebo število pa je 6000.

Velika slovenska narodna manjšina je na avstrijskem Koroškem

Slovenska narodna manjšina je na avstrijskem Koroškem precej številčna, trend selitev v Avstrijo je v Sloveniji še vedno prisoten, saj je življenjski standard pri severnih sosedih znatno boljši. A tam se Slovenci večkrat srečujejo s težavami, povezanimi z narodnostjo in jezikom. Namen pobude je zaščita avtohtonih narodnih manjšin v Evropi, kamor so vključene tudi slovenske manjšine v tujini ter italijanska in madžarska manjšina v Sloveniji. Poglavitni cilj pobude je sprejem niza pravnih aktov za izboljšanje zaščite oseb, ki pripadajo avtohtonim narodnim in jezikovnim manjšinam v EU. Ti bi namreč morali vključevati politične ukrepe na področju regionalno govorjenih jezikov in jezikov manjšin, izobraževanja in kulture, regionalne politike, sodelovanja, enakosti, avdiovizualnih ter drugih medijskih vsebin.

Kot smo na portalu e-Koroška že poročali, lahko Evropsko državljansko pobudo podprejo vsi državljani Evropske unije, ki imajo pravico voliti na volitvah v Evropski parlament. V Sloveniji je starostna meja 18 let, medtem ko je v Avstriji 16. Cilj je torej zbrati milijon podpisov, trenutno podpisnikov manjka samo še 20 tisoč, a časa je samo še teden dni.

»Za uspešno evropsko državljansko pobudo je treba zbrati en milijon izjav o podpori ter najmanjše število podpisnikov v najmanj 7 državah,« je zapisano na spletni strani za podpis pobude, katero lahko podpišete s klikom na zadnji stavek v prispevku. En pogoj je torej že izpolnjen, do milijontega podpisa pa manjka zelo malo, cilj je lahko dosežen že, če samo četrtina vseh Korošcev odda svoj podpis podpore.

Svoj podpis lahko oddate na tej povezavi.