Petrol na območju Mežice in Črne na Koroškem vzpostavil ter zagotovil nadomestno oskrbo z zemeljskim plinom

Kot operater distribucijskega sistema in dobavitelj zemeljskega plina svoje odjemalce obveščamo, da smo s 5. oktobrom 2023 na območju Mežice in Črne na Koroškem vzpostavili ter zagotovili nadomestno oskrbo z zemeljskim plinom. V primeru težav s ponovnim vklopom plinskih peči pokličite na dežurno številko 041 283 994. Normalna oskrba z zemeljskim plinom bo ponovno omogočena predvidoma v začetku novembra, ko se zaključijo sanacijska dela na plinovodnem omrežju. O morebitnih spremembah stanja na distribucijskem omrežju in ponovni oskrbi z zemeljskim plinom vas bomo pravočasno obvestili.

Prosimo za razumevanje.

Petrol d.d.