nedelja, 27 novembra, 2022
Domov Slovenija Peti protikoronski zakon se pripravlja: Največ poudarka bo na trgu dela, samostojnih...

Peti protikoronski zakon se pripravlja: Največ poudarka bo na trgu dela, samostojnih podjetnikih, zdravstvu in socialnemu varstvu

V sklopu petega protikoronskega paketa bo državni zbor na četrtkovi seji potrdil ukrepe, s katerimi bodo podaljšali že nekatere ukrepe v prejšnjih protikoronskih zakonih in dodali nekatere nove. V tem sklopu so v vladi namenili največji poudarek trgu dela, samostojnim podjetnikom, zdravstvu in socialnemu varstvu.

Tista podjetja, katerim so padli prihodki za več kot 20 odstotkov, bodo lahko v prihodnje še vedno napotila delavce na čakanje na del, pri tem pa bodo njihove plače krite s strani države. Prav tako je z novim zakonom opredeljeno tudi to, da bo lahko eden izmed staršev koristil plačano karanteno, če je bila odrejena karantena otroku. Strošek karantene pa bo prav tako plačan s strani države. Zaradi poslabšane epidemiološke slike, je vlada že vnaprej razmišljala tudi o samozaposlenih, zato jim je še dodatno od meseca oktobra pa vse do konca leta namenila temeljni dohodek v višini 1100 evrov, in sicer vsem tistim, ki so jim upadli prihodki za najmanj 20 odstotkov v letu 2020, glede na leto poprej. Na predlog koalicije so tudi podaljšali veljavnost jamstvene sheme za likvidnostna posojila podjetij za pol leta, do konca junija 2021.

Tisti, ki so zaposleni v zdravstvu in delajo na bolj izpostavljenih delovnih mestih, kot so to sive in rdeče cone, bodo upravičeni do 30 odstotkov dodatka pri plači, v primeru da jih razporedijo na drugo delovno mesto, pa bodo prejeli 20 odstotkov višjo plačo. V zdravstvu prav tako planirajo vzpostavitev koordinacijske delovne skupine, ki bo delovala kot podpora socialnovarstvenim zavodom za ustrezno ukrepanje ob izbruhu Covida-19. Ker socialnovarstveni zavodi v določenih primerih trenutno niso mogli zapolniti praznih kapacitet in so posledično izgubili prihodke, je zanje v zakonu prav tako planirano povračilo izpada dohodkov zaradi nezasedenosti kapacitet.

V novem sklopu zakona je načrtovana tudi prepoved zbiranja na zasebnih prostorih, kot je to že opredeljeno za javne prostore. Tako naj bi za nadzor nad spoštovanjem ukrepov bilo pristojnih več inšpektoratov, policisti in redarji pa bi pridobili več pooblastil. Iz predloga pa so umaknili tudi možnost pridobivanja in obdelave osebnih podatkov iz različnih baz podatkov ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Več preberite TUKAJ.