Pet projektov za razvoj Mežiške doline

Lokalna akcijska skupina Mežiške doline (LAS MD) skupaj z občinami Mežiške doline predvideva pet skupnih projektov, ki bodo prispevali k razvoju posameznih občin in regije. Projekti zajemajo vlaganje v več področij družbenega življenja prebivalcev Mežiške doline, od infrastrukturnih investicij in ureditve javnih površin do ozaveščanja ljudi o zdravem načinu življenja in izboljšanju življenjskega standarda.

Skupne operacije Lokalne akcijske skupine so že bile potrjene s strani Skupščine, ob zeleni luči, ki jo mora dati še država oziroma ministrstva, projekte čaka samo še realizacija. Potrdili so vseh pet predlaganih operacij, in sicer Zdrav življenjski slog za vse generacije v Mežiški dolini, Ureditev mestnih tržnic v Mežiški dolini, Razvoj novih turističnih produktov v Mežiški dolini, Spodbujanje trajnostne mobilnosti in urbana ureditev v Mežiški dolini in AED rešuje življenja.

Promocija lokalnih pridelkov in samooskrba

V projektu ureditve mestnih tržnic v Mežiški dolini bi vzpostavili pogoje za trženje lokalnih pridelkov, ki bi omogočali krajem boljšo samooskrbo, poleg tega pa bi oživili dogajanje v samem središču mesta in odprli možnosti za nova delovna mesta. Na Ravnah in v Črni na Koroškem bodo investirali v ureditev in nadgradnjo obstoječe tržnice, prevaljska in mežiška tržnica pa bosta pridobili novo infrastrukturo. Ureditev in prenova tržnic Mežiške doline je najdražji izmed petih projektov, investicija pa je ocenjena na 287 tisoč evrov.

Naložba v zdravje v Mežiški dolini

Vlagalo se bo tudi v športno in rekreacijsko infrastrukturo, in sicer prek projekta Zdrav življenjski slog za vse generacije v Mežiški dolini. Projekt zajema postavitev zunanje opreme za telesno aktivnost prebivalcev vseh generacij, poleg fitnesa v naravi pa bodo postavljeni tudi objekti za otroke in invalide. LAS opredeljuje, da bodo urejene površine za vadbo povečale telesno aktivnost prebivalstva in posledično zdravje, prav tako pa bo fitnes na prostem omogočal vadbo tistim, ki si zaradi socialnega oziroma ekonomskega statusa vadbe v fitnesu ne morejo privoščiti. Urejeni bodo torej objekti za vadbo na 16 lokacijah po Mežiški dolini, organizirali pa bodo tudi delavnice, srečanja, prireditve, ki bodo prebivalce ozaveščale in informirale o pomembnosti telesne aktivnosti in zdravega življenja. Teh dogodkov bo kar 51, celotna investicija pa bo presegala 200 tisoč evrov.

Poleg investicije v športne objekte in telesno aktivnost se bo Korošce ozaveščalo tudi o boleznih srca in ožilja, ki so najpogostejši vzrok smrti v sodobni družbi. Obeta se postavitev štirih novih AED-aparatov, v vsaki občini Mežiške doline po en aparat, ki je nepogrešljiv pri reševanju življenja v primeru zastoja srca. V okviru projekta AED rešuje življenja bo izvedenih še 24 delavnic na temo uporabe in pomembnosti AED-aparata, natisnjeno pa bo tudi izobraževalno gradivo.

Pomembna sta tudi turizem in čist zrak

Mežiška dolina je polna turističnih atrakcij, pohvali se lahko tudi z veliko neokrnjene narave, lepimi sprehajalnimi potmi, odličnimi kmečkimi turizmi in podobno. Z razvojem novih turističnih produktov v Mežiški dolini je cilj okrepiti lokalno turistično ponudbo krajev. V projektu je opredeljeno tudi oblikovanje novih turističnih produktov in promocijskega materiala za turiste ter označbe na tematskih sprehajalnih poteh.

Z novimi izposojevalnimi postajami za kolesa in ureditvijo že obstoječih pa bodo prebivalce vzpodbujali, da prevzamejo aktivno vlogo pri procesu varovanja in krepitve zdravja.

JP