Oživitev Turističnega društva Ravne na Koroškem

Na Ravnah na Koroškem turistično društvo ponovno deluje. Včasih pomemben temelj ravenskega kulturnega dogajanja je z leti zamrl. Z osveženo ekipo in jasno vizijo želijo soustvarjati turistično prihodnost Raven na Koroškem.

Turistično društvo Ravne na Koroškem je bilo ustanovljeno leta 2002. V tem času se je društvo ponašalo s številnimi dogodki, ki se odvijajo še danes: Ravenski dnevi, Sejem na črno nedeljo, Avguštinov sejem, silvestrovanje pred mestnim platojem, kresovanje na Javorniku, miklavževanje in še mnogo drugih uspešnih dogodkov. Ekipa, ki je delovala v društvu, je z organizacijo dogodkov in prireditev pripomogla k razvoju kraja, pospeševanju razvoja turizma; povečala je število turistov in ostalih obiskovalcev na Ravnah in se trudila za večjo prepoznavnost kraja ter dogodkov, ki so k temu pripomogli. Po 10 letih pa je društvo zaradi različnih interesov članov počasi prenehalo s svojim delovanjem. Tako je zadnjih 5 let mirovalo. Po petih letih pa je spet oživelo, saj se je našla skupina mladih in mladih po srcu, ki so izrazili željo po ponovnem zagonu društva in predvsem po razvoju turizma na Ravnah.

V ponedeljek, 3. decembra 2018, je potekal občni zbor Turističnega društva Ravne na Koroškem, kjer so izvolili novo predsednico Doris Brajnik in njeno ekipo. Na občnem zboru so tako bili prisotni tudi stari člani društva, ki so predali delo društva novi ekipi. Predstavili so tudi novo grafično podobo društva, saj menijo, da je grafična podoba zelo pomembna za prepoznavnost določenega društva in kraja. Logotip je v obliki srca in predstavlja Ravne na Koroškem kot srce Koroške. Ob strani ima pripis: Turistično društvo Ravne na Koroškem. V srcu so s svetlo zeleno in temno zeleno barvo predstavljeni travniki in gozdovi, ki predstavljajo velik del občine Ravne na Koroškem. S temno modro barvo pa je ponazorjeno Ivarčko jezero, ki je kljub propadanju še vedno zelo obiskana turistična točka in predstavlja velik turistični potencial. Siva barva pa ponazarja okoliške hribe in Uršljo goro.

Doris Brajnik je povedala, da so se za ponovno oživitev delovanja društva odločili, ker menijo, da je turizem na Ravnah še vedno v povojih, hkrati pa je zelo pomembna panoga za razvoj kraja, občine in regije. Kot za eno izmed številnih društev v občini je za društvo prav, da s svežimi idejami novih članov ter z znanjem in dobro prakso obstoječih članov pripomorejo k sprejetju strategije razvoja turizma v občini. Nadgradnja, obnova in novozgrajena turistična infrastruktura predstavljajo velik potencial na področju razvoja turizma. Glavni cilj društva pa je vključiti in povezati ljudi, ki jim ni mar, kako se bo turizem na Ravnah razvijal. Predvsem želijo v delovanje vključiti mlade. Želijo postati aktivno društvo in tako soustvarjati prihodnost ravenskega turizma. Po vzoru številnih dobrih praks iz tujine, s povezovanjem z ostalimi društvi v občini, regiji in državi lahko izpeljejo številne začrtane cilje, kot so organizacija številnih dogodkov, delavnic, organizacija izletov in izvirne nove vsebine. Veselijo se prihodnosti.