Otvoritev prve stanovanjske skupine v projektu DI CUDV Črna

Danes je potekala uradna otvoritev stanovanjske skupine v hiši Črneče 87. Na otvoritvi so bili prisotni predstavnik ministrstva, predstavnica inštituta za socialno varstvo RS, lokalne skupnosti, vodstvo CUDV Črna, uporabniki, novinarji, zaposleni in nekateri svojci. Ob otvoritvi te prve stanovanjske skupine v projektu DI CUDV Črna in projektu Vzpostavitve stanovanjske skupine za osebe mlajše od 65 let so nam iz CUDV Črna na Koroškem poslali naslednjo izjavo za javnost:

 

“Namen projekta Deinstitucionalizacija Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna je preobraziti zavod iz institucionalne oblike bivanja in mišljenja, v bolj individualiziran in skupnosti način življenja. Uporabnikom želimo čim bolj nuditi individualno obliko podpore, možnost večje participacije, večjo možnost izbire ter bolj samostojnega vključevanja v družbo. V smeri uresničevanja teh ciljev že sedaj v centralni hiši in tudi navzven delujemo na način bolj individualnega pristopa. Uporabnike podpiramo pri načrtovanju njihovega življenja s tem, da z njimi delamo osebne načrte, ki pripomorejo k večji krepitvi moči uporabnikov. Z rednimi »parlamenti« po enotah in po območnih timih jih seznanjamo s potekom projekta in jih vzpodbujamo k večjem izražanju svojih potreb in želja.

Ravno te izražene potrebe in želje so osnova za naše delo. To delo pa zahteva drugačne pristope in načine. In ravno za te drugačne pristope dela se zaposleni ves čas izobražujejo in usposabljajo. Ob tem se bodo spremenili tako način dela kot delovni pogoji za zaposlene, na bolje. Oblikovali so se mobilni timi za tri koroška območja, in sicer dravski tim, mežiški tim in tim za Mislinjsko dolino. V timu so zastopani vsi profili zaposlenih. Vsak tim bo deloval na območju, kamor se bodo selili uporabniki. Že doslej so potekale aktivnosti na teh območjih preseljevanja za namen spoznavanja okolja, kjer bodo živeli. Uporabniki in zaposleni se vključujejo v razne delavnice, ki potekajo po Koroški, v organizaciji lokalnih društev in skupin (medgeneracijska društva, knjižnice, trgovine, šole, vrtci, javni zavodi,…).

Na vsakem območju imamo tudi info pisarne, ki so namenjene tako za občane, svojce, zunanje uporabnike. Tam se pišejo osebni načrti, potekajo razna druženja z namenom širitve socialne mreže, delavnice… V okviru delovnih skupin za hitro oceno potreb in storitev v skupnosti smo opravljali intervjuje z lokalnimi akterji, kot so zdravstveni domovi, centri za socialno delo, občinami, društvi, kjer smo v prvi vrsti želeli ugotoviti kakšne storitve v skupnosti manjkajo, prav tako pa skozi pogovore pripraviti skupnost na preselitve naših uporabnikov v manjše enote.

Aktivno deluje »projektna« skupina uporabnikov, ki poskuša sooblikovati potek procesa preobrazbe in sodeluje pri sprejemu oz. oblikovanju odločitev. Intenzivneje poteka tudi sodelovanje s starši oz. svojci preko skupnih sestankov, individualnih pogovorov ter timskih konferenc v sklopu osebnega načrtovanja. Ker je povsem smiselno, da se ljudje vključujejo v družbo tam, kjer bodo živeli, jim delovna skupina za zaposlovanje išče možnosti zaposlitve v rednih delovnih okoljih pri različnih delodajalcih. Seveda je podlaga za iskanje zaposlitev želja in pripravljenost uporabnikov. Pri tem smo že dosegli pomembne uspehe, tako imenovane interaktivne zaposlitve smo s prvotnih razširili še na komunalo Mežica, Javna Komunalna podjetja Dravograd , Log, Slovenj Gradec, JKP in čistilna naprava Radlje ter družbe Vrtnarija Pori, Interdiskont, Dom starostnikov na Fari , Ekstera, Frizerstvo Metod Tasič, Avtoprevozništvo Jože Topler…Dogovori z drugimi delodajalci še potekajo.”