Otvoritev na novo asfaltirane cestne povezave Lah-Pudgarsko-Najevska lipa

Včeraj, 11.11.2022, je na lep martinov petek v Ludranskem vrhu potekala otvoritev nove asfaltirane cestne povezave Lah-Pudgarsko-Najevska lipa. Ob lepem nagovoru županje mag. Romane Lesjak je gospod župnik blagoslovil na novo pridobljeno infrastrukturo in vsem udeležencem nove cestne poti zaželel varno in srečno vožnjo. Dogodek je z lepim pozdravom in neizmernim veseljem popestril tudi podžupan Bojan Gorza. Zbrane je pozdravila in se zahvalila tudi predsednica vaške skupnosti Ludranski vrh-Bistra Tanja Šepul. Na otvoritev so prišli tudi izvajalci del, predstavniki podjetja VOC ter predstavniki Zavoda za gozdove Slovenije.
Krajani Ludranskega vrha so izrazili veliko zahvalo vsem udeležencem v projektu in poudarili, da je na novo asfaltirana cesta velik ponos in pridobitev zaselka. Želijo si, da bi predvsem mladi z novo pridobitvijo ostajali na podeželji in da bi si v lepi neokrnjeni naravi, v okrožju Najevske lipe in Smrekovca, ustvarili družine. Še enkrat iskrena zahvala vsem izvajalcem del, svetnikom Občine Črna na Koroškem in velik poklon županji občine mag. Romani Lesjak, da prisluhne tudi podeželjskim občanom ter s finančno pomočjo ob vlaganju v cestno infrastrukturo pomaga občanom, da na njih ob vselaj trdem delu na okoliških kmetijah, posije sonce. Vsi krajani Ludranskega vrha ji želijo še naprej uspešno delo in upajo, da bodo v prihodnje prav tako dobro sodelovali. Iskrena hvala!
Vir: Občina Črna na Koroškem